zmień rozmiar czcionki: A A A
polskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

opublikowano: 2012-03-15

uwaga zmiany

strategie i plany

banery - lewa strona

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

sprzedaż nieruchomości gminnych

Informator


Aktualności

turniej tenisa stołowego "Samorząd vs. Mieszkańcy Sernik i Serniki Kolonia"
print
opublikowano: 2017-01-20

Komisja Kultury, Turystyki, Sportu i Rekreacji wspólnie z OSP Serniki zapraszają na turniej tenisa stołowego  pt.„Samorząd vs. Mieszkańcy Sernik i Serniki Kolonia”, który odbędzie się dnia  28.01.2017 r. (sobota) o godz. 16.00 w tutejszej świetlicy OSP Serniki.

czytaj więcej...
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY SERNIKI
print
opublikowano: 2017-01-20

Zamawiający – Gmina Serniki, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 2164 Dz.U. z 2016 poz. 831  oraz Dz.U. z 2016 r. poz. 1020).

 

SIWZ

Zal. nr 1b do SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 24.01.2017

czytaj więcej...
ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2017 r.
print
opublikowano: 2017-01-20

WÓJT GMINY SERNIKI ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r.

czytaj więcej...
Ankietowe badania rolne
print
opublikowano: 2017-01-18
NABÓR NA STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY SERNIKI
print
opublikowano: 2017-01-12

Wójt Gminy Serniki ogłasza nabór na stanowisko pracy: konserwtaor sieci wodociągowej i kanalizacji

czytaj więcej...
Konkurs - Organizacja Pozarządowa Roku 2016
print
opublikowano: 2017-01-09

Informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (http://luwwlublinie.bip.gov.pl). w zakładce: ogłoszenia —> konkursy zamieszczone zostało ogłoszenie o Konkursie Wojewody Lubelskiego „Organizacja Pozarządowa Roku 2016".

czytaj więcej...
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2017 r.
print
opublikowano: 2017-01-02

Poniżej przedstawiamy harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2017 r.  z nieruchomości niezamieszkałych oraz zamieszkałych, a także informację na temat właściwej segregacji.

Pobierz harmonogram

czytaj więcej...
Solary w Gminie Serniki
print
opublikowano: 2017-01-02

W dniu 29 grudnia Gmina Serniki podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie na montaż kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych.

czytaj więcej...
Związak Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ogłosił nabory na wolne stanowiska urzędnicze
print
opublikowano: 2016-12-30

Związak Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ogłosił nabory na wolne stanowiska urzędnicze, więcej informacji poniżej:

http://www.zwiazekgmin.lubartow.bip-online.pl/?q=204,14

http://www.zwiazekgmin.lubartow.bip-online.pl/?q=207,14

http://www.zwiazekgmin.lubartow.bip-online.pl/?q=205,14

czytaj więcej...
Nagroda Starosty Lubartowskiego dla uczennicy Szkoły Podstawowej w Nowej Woli
print
opublikowano: 2016-12-30

W dniu 29 grudnia 2016 r. w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie, odbyło się uroczyste wręczenie nagród Starosty Lubartowskiego za zdobycie wysokich wyników sportowych. Nagroda Starosty przyznawana jest za osiągnięcia sportowe indywidualne lub zespołowe, w formie pieniężnej. Wśród  nagrodzonych znalazła się uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Nowej Woli Milena Waśkowicz.

czytaj więcej...