change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

published: 2012-05-10

Sport na terenie Gminy SernikiSport w gminie jest nieodzownym elementem życia wielu jej mieszkańców. Jest dziedziną życia społeczności lokalnej, którą trzeba zorganizować, zagospodarować i wspierać.
Sport uczy istotnych wartości i umiejętności życiowych: pewności siebie, pracy w zespole, poczucia wspólnoty, dyscypliny i szacunku oraz zasad fair play.

 

Działalność sportowa i rekreacyjna w gmine Serniki opiera się głównie na współpracy ze szkołami oraz uczniowskimi klubami sportowymi, które z kolei od wielu lat wspomagane są finansowo przez Samorząd.

Sport w gminie realizują wszystkie placówki oświatowe. Tam właśnie rodzą się talenty. Szkolne zajęcia sportowe odgrywają kluczową rolę we wczesnej edukacji i kształtowaniu szczególnych umiejętności.

Ponadto na terenie gminy organizowane są imprezy sportowo - rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Inicjatywę na tym polu wykazują radni gminni, w szczegolności Komisja Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych. Tradycją stają się organizowane przez Komisję turnieje piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy.

W większości wsi sołeckich znajdują się świetlice wiejskie i remizy, które proponują różne formy aktywności kulturalnej czy sportowej (m.in. Brzostówka, Nowa Wola).

 

Więcej informacji na temat współpracy Gminy Serniki z uczniowskimi klubami sportowymi znajdziesz  >>  tutaj.