change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

published: 2012-03-30

Kluby sportowe na terenie Gminy Serniki

Na terenie Gminy Serniki działają dwa stowarzyszenia na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

 

 

 

Młodzieżowy Ludowy Klub Sportowy Wola Sernicka. Klub zajmuje się takimi dyscyplinami sportu jak:

 • tenis stołowy,
 • piłka siatkowa,
 • piłka nożna,
 • piłka koszykowa,
 • piłka halowa.

       

        Wpis do Rejestru Stowarzyszeń Kultury Fizycznej, prowadzonego przez Starostę Lubartowskiego - 22.11.2002 r.

Władze Klubu:

Walne Zebranie Klubu

Zarząd

Komisja rewizyjna

W skład zarządu wchodzą:

Prezes - Wojciech Danił

Sekretarz - Stanisław Jankowski

Członek - Bogdan Wasil

 

Uczniowski Klub Sportowy ,, ZRYW’’ Nowa Wola.

Wpis do ewidencji UKS, prowadzonej przez Starostę Powiatu Lubartowskiego - 14.12.2000 r.

 

Klub jest  jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów i absolwentów Szkoły Podstawowej w Nowej Woli, rodziców, nauczycieli i sympatyków. UKS ,, ZRYW’’ działa na terenie Gminy Serniki. Klub opiera swoją działalność  przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

Władze Klubu:

Walne Zebranie Klubu

Zarząd

Komisja rewizyjna

W skład zarządu wchodzą:

Prezes - Jakub Misiarz

Sekretarz - Izabela Waśkowicz- Misiarz

Członek - Aneta Pęksa

 

Klub zajmuje się takimi dyscyplinami jak:

 • tenis stołowy
 • piłka nożna
 • piłka siatkowa
 • plażówka
 • piłka koszykowa
 • piłka plażowa nożna