change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

published: 2012-04-24

W celu obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół została utworzona na terenie Gminy Serniki jednostka organizacyjna pn. Zespół Administracyjny Szkół w Sernikach, ktory prowadzi sprawy m.in. z zakresu:

  • księgowści i rachunkowości szkół,
  • sprawozdawczości,
  • zatrudnienia, płac, ubezpieczeń,
  • obsługa stypendiów i zasiłków socjalnych,
  • koordynacja projektów i programów edukacyjnych.

Wiecej >> Statut ZAS

Dane kontaktowe:

Zespół Administracyjny Szkół w Sernikach

Serniki 1A, 21-107 Serniki

tel. 81 855 56 38, 81 855 04 66

e-mail: zas.serniki@wp.pl

Dyrektor ZAS - Teresa Iwanek

Pracownicy: Grażyna Szot - główna księgowa, Beata Marzęda - specjalista ds. księgowych