change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

published: 2012-04-25

Indywidualizacja procesu nauczaniaW Szkołach Podstawowych gminy Serniki (Wola Sernicka, Brzostówka, Nowa Wola, Serniki) realizowany jest projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III publicznych szkół podstawowych w gminie Serniki".

Na jego realizację gmina Serniki pozyskała 120 tys. zł dotacji z Uni Europejskiej.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji oraz zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

Na potrzeby efektywnego prowadzenia zajęć projekt przewiduje wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce naukowe. Zajęcia rozpoczęły się we wrześniu 2011.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.