change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

published: 2012-04-20

Radosna szkołaW ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia " Radosna Szkoła", Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Woli Sernickiej złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2012 na utworzenie szkolnego placu zabaw.

 

W ramach programu planuje się:

  1. Przygotowanie podłoża pod nawierzchnię, ułożenie nawierzchni ( nawierzchnia bezpieczna gumowa koloru pomarańczowego i niebieskiego do zabawy i ćwiczeń ruchowych ).
  2. Wykonanie trawnika.
  3. Zakup i instalacja sprzętu rekreacyjnego.
  4. Wykonanie i zainstalowanie tablic informacyjnych, w tym:
  • regulaminu określającego zasady i warunki korzystania z placu zabaw,
  • numery telefonów alarmowych.

Szkolny plac utworzony będzie na terenie należącym do szkoły, teren płaski. 150m2 przewidziano pod nawierzchnię bezpieczną gumową w kolorze pomarańczowym, 20mprzewidziano pod nawierzchnię syntetyczną w kolorze niebieskim, pozostały teren to nawierzchnia trawiasta. Teren placu zabaw będzie ogrodzony płotkiem drewnianym.

 

Całkowity koszt:  127.700,00 zł

Wysokość finansowego wkładu własnego:  63.850,00 zł

Otrzymana kwota wsparcia finansowego:  63.850,00 zł

 

Informacje szczegółowe o projekcie znajdują się na stronie MEN >> www.men.gov.pl  oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie >> http://www.kuratorium.lublin.pl

 

Radosna szkoła