change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

published: 2012-04-24

Szkoła Podstawowa w Brzostówce im. Jana Pawła II

Brzostówka, 21-107 Serniki

Dyrektor - Małgorzata Krzewska

www.spbrzostowka.pl


Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Nowej Woli

Nowa Wola, 21-107 Serniki

Dyrektor - Paweł Onyszko

www.spnowawola.pl


Szkoła Podstawowa w Sernikach

Serniki, 21-107 Serniki

Dyrektor - Artur Oniszko

www.spserniki.pl

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Woli Sernickiej

Wola Sernicka, 21-107 Serniki

Dyrektor - Andrzej Karczewski

www.spwolasernicka.edupage.org

 

Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Woli Sernickiej

Wola Sernicka, 21-107 Serniki

Dyrektor - Beata Plewka

www.gimnazjumws.pl