change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

published: 2012-04-24

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy świadczoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sernikach na rzecz osób/rodzin, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Aby ubiegać się o przyznanie uprawnień do dodatku mieszkaniowego należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach w celu pobrania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją. Zarządca lokalu na wniosku potwierdza dane dotyczące: adresu zamieszkania wnioskodawcy, nazwę i siedzibę zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwoty wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc (czyli miesiąc, w którym składany jest wniosek). 

Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego przyjmowane są codziennie w godz. od 7.30 do 15.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w pokoju nr 22. Wydawanie decyzji każdego dnia w godz. od 7.30 do 15.30.

>> Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego

>> Miesięczny dochód

>> Normatywna powierzchnia użytkowa

>> Wysokość dodatku mieszkaniowego

>> Wywiady środowiskowe

>> Wypłata dodatku mieszkaniowego