change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

 

banery - lewa strona

published: 2012-12-31

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SERNIKACH

W 2013 ROKU BĘDZIE REALIZOWAŁ PROJEKT

„NOWE UMIEJĘTNOŚCI KAPITAŁEM NA PRZYSZŁOŚĆ – PROMOCJA AKTYWNEJ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ W GMINIE SERNIKI”

CELEM PROJEKTU JEST:

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA  OSÓB Z TERENU GMINY SERNIKI, POPRZEZ UŁATWIENIE DOSTĘPU DO AKTYWNYCH FORM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ, W TYM  KOBIET I MĘŻCZYZN, W OKRESIE OD 01.01.2013 R. DO 31.12.2013 R.

UCZESTNICY PROJEKTU:

MIESZKAŃCY GMINY SERNIKI (KOBIETY I MĘŻCZYŹNI)

OSOBY, KTÓRE NIE PRACUJĄ

SĄ  W WIEKU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I KORZYSTAJĄ Z POMOCY SPOŁECZNEJ,

ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 15-30 lat

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

W RAMACH PROJEKTU ZASTOSOWANE ZOSTANĄ INTRUMENTY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ, EDUKACYJNEJ, ZAWODOWEJ I ZDROWOTNEJ

 Projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sernikach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej,  Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

BIURO PROJEKTU

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sernikach

Serniki 1A, 21-107 Serniki, pokój nr 23, II piętro

 

Informacja o planowanym projekcie w 2013 r.