change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

Informator Ośrodka Pomocy Społecznej

TERMIN WYDAWANIA ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPRERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 DNIA 1 MARCA 2020 ROKU
print
published: 2020-02-26

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń z Brzostówki informuje, że dnia 1 marca 2020 r. (niedziela) w Świetlicy Wiejskiej w Brzostówce, w godzinach 16.00 -19.00, będzie wydawana żywność dla osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), Podprogram 2019, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

czytaj więcej...
TERMIN WYDAWANIA ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPRERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 DNIA 19 STYCZNIA 2020 ROKU
print
published: 2020-01-17

Stwarzyszenie Pomocna Dłoń z Brzostówki informuje, że dnia 19 stycznia 2020 r. (niedziela) w Świetlicy Wiejskiej w Brzostówce, w godzinach 15.00 - 18.00, będzie wydawana żywność dla osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), Podprogram 2019, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

czytaj więcej...
INFORMACJA - POMOC ŻYWNOŚCIOWA
print
published: 2019-08-08

clip_image002

Informujemy, że od dnia 01 sierpnia 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sernikach,  można ubiegać się o wydanie skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.

czytaj więcej...
PROGRAM "DOBRY START"
print
published: 2019-07-09
 

Program "Dobry Start" to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów.

czytaj więcej...
Świadzcenie Wychowawcze 500+
print
published: 2019-07-09

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE ( 500+)

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze (500+) będzie przysługiwać wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę i bez wymogu ustalania alimentów na dzieci od drugiego rodzica, w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.

czytaj więcej...