zmień rozmiar czcionki: A A A
polskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

opublikowano: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

Informator Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminny Punkt Konsultacyjny Terapii Uzależnień w Sernikach
print
opublikowano: 2019-03-07

Wójt Gminy Serniki informuje, że w Urzędzie Gminy w Sernikach - w pomieszczeniu niskiego parteru jest czynny anonimowy Punkt Konsultacyjny Terapii Uzależnień, w którym można uzyskać bezpłatną pomoc w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie.

czytaj więcej...
Termin wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020- 10 luty 2019 r.
print
opublikowano: 2019-02-04

Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" z Brzostówki informuje, że dnia 10 lutego 2019 r. (niedziela),

w godzinach 14.00- 17.00, w Świetlicy Wiejskiej w Brzostówce,

będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,

Podprogram 2018

Osoby zakwalifikowane do Programu, proszone są o zgłaszanie się po odbiór żywności z dokumentem tożsamości.

czytaj więcej...
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
print
opublikowano: 2018-11-19

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2018

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 - czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:

a)  organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b)  racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c)  przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d)  prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

czytaj więcej...
Termin wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020- 22 listopada 2018 r.
print
opublikowano: 2018-11-07

Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" z Brzostówki informuje, że dnia 22 listopada 2018 r. (czwartek),

w godzinach 15.00- 17.00, w Świetlicy Wiejskiej w Brzostówce,

będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,

Podprogram 2018

Osoby zakwalifikowane do Programu, proszone są o zgłaszanie się po odbiór żywności z dokumentem tożsamości.

czytaj więcej...
Informacja o warsztatach kulinarnych dla beneficjentów Pomocy Żywnościowej 2014-2020
print
opublikowano: 2018-11-07

Informujemy, że na dzień 22 listopada 2018 r. zaplanowane są warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych dla osób biorących udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018.

Warsztaty odbędą się w Świetlicy Wiejskiej w Brzostówce, w godzinach:

o godzinie 10.00 dla grupy 25 osób i o godzinie 12.00 również dla grupy 25 osób.

         Zainteresowanych zapraszamy do udziału w warsztatach.

czytaj więcej...
„Skuteczni w działaniu! Projekt aktywizacji zawodowej osób z subregionu lubelskiego”
print
opublikowano: 2018-11-06

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
realizowany w partnerstwie przez:  Fundację Możesz Więcej- Lider Projektu
oraz ImpactProject Sp. z o.o- Partner Projektu
Oś priorytetowa: 9. Rynek pracy, Działanie: 9.1 Aktywizacja zawodowa

 

Celem projektu jest zwiększenie do 31.10.2019 r. aktywności zawodowej wśród 50 osób (25M, 25K) powyżej 30 roku życia, zamieszkujących subregion lubelski: miasto Lublin, powiaty: lubelski, świdnicki, lubartowski, łęczyński.

czytaj więcej...