change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

Informator Ośrodka Pomocy Społecznej

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Lubartowie
print
published: 2019-04-26
Informacja o dniu wolnym
print
published: 2019-04-26

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sernikach informuje, iż w dniu 2 maja 2019 r. (czwartek), tutejszy ośrodek będzie nieczynny.

czytaj więcej...
Termin wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020- 07 kwiecień 2019 r.
print
published: 2019-04-04

Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" z Brzostówki informuje, że dnia 07 kwietnia 2019 r. (niedziela),

w godzinach 15.00- 18.00, w Świetlicy Wiejskiej w Brzostówce,

będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,

Podprogram 2018

Osoby zakwalifikowane do Programu, proszone są o zgłaszanie się po odbiór żywności z dokumentem tożsamości.

czytaj więcej...
Obwieszczenie Wójta Gminy Serniki z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych
print
published: 2019-03-22

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Serniki serdecznie zaprasza do otwartych konsultacji społecznych dotyczących treści projektu dokumentu "Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019-2028".

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od dnia 30 marca 2019 r.  do dnia 12 kwietnia 2019 r. w formie przyjmowania pisemnych opinii lub uwag mieszkańców na załączonym formularzu konsultacji społecznych.

czytaj więcej...
Gminny Punkt Konsultacyjny Terapii Uzależnień w Sernikach
print
published: 2019-03-07

Wójt Gminy Serniki informuje, że w Urzędzie Gminy w Sernikach - w pomieszczeniu niskiego parteru jest czynny anonimowy Punkt Konsultacyjny Terapii Uzależnień, w którym można uzyskać bezpłatną pomoc w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie.

czytaj więcej...
Termin wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020- 10 luty 2019 r.
print
published: 2019-02-04

Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" z Brzostówki informuje, że dnia 10 lutego 2019 r. (niedziela),

w godzinach 14.00- 17.00, w Świetlicy Wiejskiej w Brzostówce,

będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,

Podprogram 2018

Osoby zakwalifikowane do Programu, proszone są o zgłaszanie się po odbiór żywności z dokumentem tożsamości.

czytaj więcej...