change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

published: 2012-04-25

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sernikach od 2008 r. realizuje projekt systemowy pt. „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość - promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Serniki”

Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Serniki, będących w wieku aktywności zawodowej, niepracujących i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Działaniami w ramach projektu, w latach 2008-2011, objęto 24 osoby, w tym 21 kobiet i 3 mężczyzn.

Osoby objęte działaniami projektowymi w wymienionych latach, skorzystały z różnych form wsparcia w ramach instrumentów aktywizacji zawodowej, społecznej, edukacyjnej, zdrowotnej, takich jak:

  1. Doradztwo.
  2. Poradnictwo zawodowe.
  3. Praca socjalna.
  4. Szkolenia/warsztaty/kursy.
  5. Inne (np. sfinansowanie badań lekarskich).

 

 

Realizacja projektu systemowego "Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość- promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Serniki" w 2012 r.

Wyjazd do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniu 19 lipca 2012 r.

Konferencja promująca projekt systemowy.

Zaproszenie do złożenia oferty.

Umowa do zaproszenia do złożenia oferty.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zapytania ofertowego do 14 tys. Euro

Informacja o zrealizowanym projekcie w 2012 r.

Informacja o planowanym projekcie na 2013 r.

Zaproszenie do złożenia oferty 2013 r.

Wzór umowy EFS 2013 r.

UWAGA! Informacja dotycząca zapytania ofertowego z dnia 29.05.2013 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o realizacji projektu w 2013 r.

Informacja o zrealizowanym projekcie w 2013 r.