change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

published: 2012-04-23

Świadczenia rodzinne

„Rodzina jest w życiu oparciem, czymś co chroni, co daje siłę.”

                                                                                                                                              S.Loren

>> Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych

>> Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

>> Świadczenia opiekuńcze

>> Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego