change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

published: 2012-04-24

Ewa Marzęda - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

pokój nr 16, tel. 81 855 04 65 lub 81 855 51 64

Marlena Rafalska – Główny Księgowy

pokój nr 22, tel. 81 85-55-164

 

PRACOWNICY SOCJALNI PRACUJĄCY W REJONACH OPIEKUŃCZYCH

Danuta Brzyska – Starszy specjalista pracy socjalnej

pokój nr 17, tel. 81 855 51 64

Pracuje w rejonie opiekuńczym obejmującym następujące miejscowości: Brzostówka, Wólka Zawieprzycka, Serniki

Joanna Kosik – Specjalista pracy socjalnej

pokój nr 17, tel. 81 855 51 64

Pracuje w rejonie opiekuńczym obejmującym następujące miejscowości: Wola Sernicka, Wola Sernicka Kolonia, Nowa Wieś, Wólka Zabłocka.

Ewa Augustyniak – Starszy pracownik socjalny

pokój nr 15,  tel. 81 855 04 64 lub 81 855 51 64

Pracuje w rejonie opiekuńczym obejmującym następujące miejscowości: Serniki Kolonia, Nowa Wola, Czerniejów.

 

OBSŁUGA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Katarzyna Krupa – Inspektor

pokój nr 15, tel. 81 855 04 64

 

OBSŁUGA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Paulina Głębocka – Inspektor

pokój nr 23, tel. 81 855 51 64,