change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

published: 2012-05-07

Na terenie Gminy Serniki działa Grupa samopomocowa AA "Iskierka" - świadcząca pomoc osobom uzależnionym od alkoholu.

Spotkania grupy odbywają się 1 raz w tygodniu, w piątki, od godz. 18.00 w budynku Urzędu Gminy w Sernikach, w Sali Konferencyjnej.

W ostatni piątek miesiąca odbywa się miting otwarty, w którym mogą uczestniczyć członkowie rodziny osób uzależnionych od alkoholu.

 

Na terenie Gminy Serniki działa również grupa samopomocowa Al-Anon - skupiająca rodziny osób z problemem alkoholowym będąca wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików.

Spotkania grupy odbywają się 1 raz w tygodniu, we wtorki, od godz. 18.00 w budynku Urzędu Gminy - sala konferencyjna niskiego parteru (piwnica).

Celem grupy jest wspólne dzielenie się doświadczeniem, siłą i nadzieją w celu rozwiązywania wspólnych problemów, oparte o działanie dwunastu stopni Al-Anon. Udział w spotkaniach jest dobrowolny i bezpłatny oraz przede wszystkim anonimowy