change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

published: 2012-04-23

Punkt konsultacyjnyGminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Punkt Konsultacyjny

dla osób z problemem alkoholowym

dla rodzin osób, u których istnieje podejrzenie problemu uzależnienia

dla ofiar i sprawców przemocy

 

Dyżury terapeutyczne w punkcie konsultacyjnym pełni psycholog Pani Wanda Suchorab - specjalista psychoterapii uzależnień, w pierwszy i trzeci poniedziałek każdego miesiąca w godz. 16 00 - 18 00 w Urzędzie Gminy Serniki, sala konferencyjna (piwnica).

Zadania punktu:

  • motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i współuzaleznionych do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego,
  • motywowani osob pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia,
  • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
  • rozpoznanie zjawiska przemowcy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
  • inicjowanie interencji w przypadku diagnozy przemocy domowej.