change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

published: 2012-04-23

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"Można by wyróżnić kilka stylów picia: neurasteniczny, kontaktywny, dionizyjski, heroiczny i samobójczy"

Antoni Kępiński - Rytm życia


 

 

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sernikach wchodzą:

  1. Joanna Mazurek - przewodniczący komisji
  2. Paulina Misiarz- zastępca przewodniczącego komisji
  3. Danuta Brzyska - członek komisji,
  4. Agata Kowalczyk - członek komisji
  5. Andrzej Ochalski - członek komisji
  6. Roman Szumiła - członek komisji

 

Kontakt: tel. 81 855 04 55,

e-mail: ug@serniki.eurzad.eu

e-mail: mazurekj@serniki.eurzad.eu

 

>> Zadania komisji

>> Regulamin pracy GKRPA w Sernikach