zmień rozmiar czcionki: A A A
polskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

opublikowano: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

opublikowano: 2012-05-02

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przemoc domowa, zwana też przemocą w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw członkowi rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste powodując cierpienie i szkody.

Przemoc jest karana

Art. 207 par. 1 k.k. Znęcanie się fizyczne lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny  podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (ścigane z urzędu).

 

Musisz wiedzieć, że:

 • nic nie usprawiedliwia przemocy,
 • przemoc domowa jest przestępstwem,
 • przemoc domowa to zachowanie wyuczone, którego można się oduczyć,
 • nigdy nie jest za późno, by powiedzieć przemocy NIE,
 • przemoc nie skończy się sama z siebie,
 • pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie milczenia.

 

Pamiętaj, że:

 • masz prawo żyć w domu wolnym od przemocy,
 • masz prawo czuć się bezpiecznie w swoim domu,
 • masz prawo do szacunku i godnego traktowania,
 • masz prawo do swobodnego wyrażania swojego zdania,
 • masz prawo współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji odnośnie spraw związanych z waszą rodziną, domem, dziećmi, wydatkami. Twoje potrzeby, sprawy są jednakowo ważne,
 • masz prawo szukać profesjonalnej pomocy w sytuacji, gdy jesteś niezadowolona/y  lub zaniepokojona/y  tym co się dzieje w domu,
 • masz prawo do swobodnego kontaktowania się z bliskimi, rodziną, przyjaciółmi.

 

MASZ PRAWO SZUKAĆ POMOCY, GDY TWOJE PRAWA SĄ ŁAMANE

Przemoc domowa zdarza się we wszystkich grupach społecznych
niezależnie od poziomu wykształcenia i sytuacji ekonomicznej.

Uzależnienie od alkoholu nie zwalnia od odpowiedzialności za czyny.
Należy karać sprawcę przemocy i leczyć jego chorobę.

 

Gdy doznajesz przemocy ze strony osoby bliskiej lub jesteś świadkiem przemocy w rodzinie to poinformuj o tym:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Sernikach, tel. 81 855 51 64, email: opsserniki3@poczta.onet.pl
 • Policję wystarczy wykręcić 997 lub 112,
 • Dzielnicowy tel. 81 852 62 26, telefon komórkowy służbowy: 734403720,
 • OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE  Niebieska Linia    800 120  002  działa całodobowo,
 • Prokuraturę Rejonową w Lubartowie tel: (centrala) 81 851 50 50.

 

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie kliknij tutaj.

Poniżej link do strony Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie dotyczącej przemocy w rodzinie kliknij tutaj.

Informator podmiotów i organizacji pozarządowych, które realizują oddziaływania dla osób doświadczających przemocy na terenie powiatu lubartowskiego kliknij tutaj.

Pogotowie Niebieska Linia

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lubartowskim kliknij tutaj.

Program Pomarańczowa Linia  program informacyjno  konsultacyjny dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki. Link do strony kliknij tutaj.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie      Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie