change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

published: 2012-05-02
"Przemoc nie jest oznaką siły, lecz słabości"

— ks. Jerzy Popiełuszko
dn. 26 grudnia 1982 roku

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw  wprowadziła wśród wielu zmian – jako nowe zadanie własne każdej gminy – obowiązek tworzenia zespołu interdyscyplinarnego.  

Zespół interdyscyplinarny to grupa osób, które współpracują ze sobą w skoordynowany sposób, łącząc swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie oraz możliwości instytucji, które reprezentują, zapewniając skuteczne reagowanie na doniesienia o jakiejkolwiek formie przemocy.

Na terenie Gminy Serniki Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działa od 2011 r. i został powołany przez Wójta Gminy Serniki.

Cele Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego:

 1. Zapewnienie osobom doznającym przemocy bezpieczeństwa i skutecznej pomocy.
 2. Wspieranie i ochrona osób doznających przemocy w rodzinie.
 3. Efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistnienia problemu.
 4. Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 5. Podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie i instytucji udzielających specjalistycznej pomocy.
 6. Podjęcie działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc.

 

 

Gdy doznajesz przemocy ze strony osoby bliskiej lub jesteś świadkiem przemocy w rodzinie to poinformuj o tym:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Sernikach, tel. 81 855 51 64, e-mail:opsserniki3@poczta.onet.pl
 • Policję - wystarczy wykręcić 997 lub 112,
 • Dzielnicowy- tel. 81-852-62-26, telefon komórkowy służbowy: 734403720,
 • Prokuraturę Rejonową w Lubartowie- tel: (centrala) 81 851 50 50.
 • OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „Niebieska Linia”   - 800 12 00 02 - działa bezpłatnie i przez całą dobę.

Pogotowie "Niebieska Linia" obejmuje m. in.:

- konsultacje w jęz. angielskim- poniedziałki, godz. 18.00- 22.00,

- konsultacje w jęz. rosyjskim- wtorki, godz. 18.00- 22.00,

- konsultacje z wykorzystaniem komunikatora Skype, także dla osób posługujących się jęz. migowym (pogotowie.niebieska.linia)- poniedziałki, godz. 13.00- 15.00.

Więcej wiadmości na temat przemocy w rodzinie znajdziesz >> tutaj.