change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

published: 2012-03-30

Jednostki Ochotniczej Straży PożarnejW  miesiącu styczniu  2011 r. we wszystkich OSP działających w Gminie Serniki przeprowadzono walne zebrania sprawozdawczo - wyborcze i dokonano wyboru  władz w następującym składzie:


Jednostka OSP
Skład Zarządu jednostki
Skład Komisji Rewizyjnej jednostki
NOWA WOLA

Prezes - Jerzy Biskup

Wiceprezes - Robert Styrnik

Sekretarz - Jan Marzęda

Skarbnik - Jan Rybicki

Kronikarz - Tadeusz Marzęda

Przewodniczący - Krzysztof Budzyński

Sekretarz - Gustaw Wasil

Członek - Michał Pydyś

SERNIKI

Prezes - Mateusz Danił

Wiceprezes - Andrzej Biskup

Sekretarz - Rafał Puchacz

Skarbnik - Łukasz Szumiła

Przewodniczący - Kamil Mitrus

Sekretarz - Mirosław Marzęda

Członek - Tadeusz Zaganski

WOLA SERNICKA

Prezes - Bogdan Marzec

Wiceprezes - Marek Skubisz

Sekretarz - Stanisław Oniszko

Skarbnik - Waldemar Kandadys

Kronikarz - Piotr Kozyra

Przewodniczący - Bartłomiej Włoch

Sekretarz - Dariusz Puchacz

Członek - Jarosław Pieczonka

BRZOSTÓWKA

Prezes - Sebastian Wysok

Wiceprezes - Paweł Falkowicz

Sekretarz - Zbigniew Budzyński

Skarbnik - Monika Polak

Gospodarz - Przemysław Mazurek

Przewodniczący - Ewa Polak

Sekretarz - Patryk Szalast

Członek - Mariusz Wójcik

NOWA  WIEŚ

Prezes - Grzegorz Drabik

Wiceprezes - Piotr Kula

Gospodarz - Krzysztof Tchurz

Przewodniczący - Jacek Wojcik

Sekretarz - Łukasz Węgrzyn

Członek - Stanisław Duda

WÓLKA ZABŁOCKA

Prezes - Andrzej Karczewski

Wiceprezes-Daniel Szymankiewicz

Sekretarz - Paweł Ondra

Skarbnik - Witold Bielak

Gospodarz - Waldemar Wójtowicz

Przewodniczący - Marek Błaszczak

Sekretarz - Zbigniew Błaszczak

Członek - Marian Gryzio