change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

published: 2012-05-17

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP

 1. Prezes - Stanisław Marzęda

 2. Wiceprezes - Robert Styrnik

 3. Wiceprezes - Sebastian Wysok

 4. Sekretarz - Monika Polak

 5. Skarbnik - Jerzy Biskup

 6. Członek zarządu - Andrzej Karczewski

 7. Członek zarządu - Marek Skubisz

 8. Członek zarządu - Marcin Szczygieł

 9. Członek zarządu - Grzegorz Drabik

 

Komisja Rewizyjna

 1. Przewodniczący - Bogdan Marzec

 2. Sekretarz - Paweł  Falkowicz

 3. Członek - Gustaw Wasil


Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP

 1. Marcin Szczygieł
 2. Robert Styrnik


 

Delegaci na Zjazd Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP

 1. Stanisław Marzęda
 2. Robert Styrnik
 3. Sebastian Wysok
 4. Andrzej Karczewski