change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

published: 2012-05-18

Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia - katalog zagrożeń

      Na obszarze Gminy Serniki mogą wystąpić realne potencjalne zagrożenia spowodowane:

1)     katastrofami naturalnymi:

a)    powodzie, podtopienia

b)    pożary,

c)    inwazje szkodników roślin i choroby roślin

d)    epizootie

e)    epidemie

f)     gwałtowne zjawiska atmosferyczne :

-  silne wiatry,

-  intensywne opady atmosferyczne,

-  wyładowania atmosferyczne,

-  śnieżyce,

 g) susze

2)     awariami technicznymi związanymi z rozwojem cywilizacyjnym :

a)       skażenia substancjami niebezpiecznymi,

b)       wypadki komunikacyjne mogące mieć charakter masowy lub katastrofy

c)       zagrożenie radiacyjne;

d)       katastrofy budowlane i lotnicze,

3)     sytuacje kryzysowe wywołane źródłami społecznymi :

a)        działania terrorystyczne,

b)        masowe protesty społeczne

c)         wybuchy niewypały,

d)        podłożenie ładunku wybuchowego.

 

Więcej na temat charakterystyki zagrożeń i ich oceny znajdziesz >> tutaj.

 

Zagrożenia na terenie Gminy Serniki