change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

published: 2012-05-29

Program opieki nad zwierzętami

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Serniki  na rok 2015 został przyjęty  uchwałą Nr V/24/2015 Rady Gminy Serniki z dnia 25 lutego 2015 r. 

 

 

 

Podstawą Programu jest ustawa z 13 września  1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która w art. 3 określa obowiązkowe zadania własne gminy, w tym zapobieganie bezdomności zwierząt na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt.

Program przedstawia zadania Gminy odnośnie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2015  r.

 


 

     W ramach programu Gmina Serniki ma podpisaną umowę  ze schroniskiem  >>  „Azyl” w Białej Podlaskiej.