change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

published: 2012-06-06

 
              KOŁA   ŁOWIECKIE 

     Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. 
w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. z dnia 24 marca 2010 r.
) sprawdź tutaj>>>
 
      Urząd Gminy Serniki podaje do wiadomości  liczbę obwodów łowieckich na terenie  gminy Serniki, oraz telefony  do osób odpowiedzialnych za szacowanie szkód powstałych w uprawach i płodach rolnych. W związku z powyższym  w przypadku powstania szkody prosimy o kontakt z którąś z osób podanych poniżej w zależności od miejsca  zdarzenia  na terenie czyjego obwodu łowieckiego szkoda powstała .

Tutaj>>>  Mapa z zaznaczonymi granicami poszczególnych kół łowieckich
Koło łowieckie nr 37„KNIEJA” obwód łowiecki nr 129 i 117, ul. Leśna 26 A, 21 – 100 Lubartów.
Uprawnieni do szacowania szkód łowieckich :
1.Roman Czerski
2.Waldemar Łukasiewicz
3.Piotr Marzęda
4.Robert Styrnik
5.Czesław Fiutka
Tel.  – 0-81 855 14 72    081 855 40 26   603 372 764
 
Koło łowieckie nr 38 „BÓR” obwód łowiecki nr 116, Nasutów 32,  21-025 Niemce
Uprawnieni do szacowania szkód łowieckich:
Prezes koła: Klimkiewicz Tomasz, tel.: 604 569 369
Łowczy: Świeboda Robert, tel.: 603 994 036
Podłowczy:  Pyła Jerzy, tel. 502 712 138
Sekretarz: Woźniak Wojciech tel. 508 825 879
 
Koło łowieckie nr 1 „SZARAK” obwód łowiecki nr 130, ul. Wieniawska 10, 20 - 071 Lublin.
Adres do korespondencji. KŁ Nr 1 Szarak w Lublinie, ul. Długa 5, 20 - 346 Lublin.
Uprawnieni do szacowania szkód łowieckich
Prezes Koła – Tomasz Kaczanowski, tel.509 325 602
 
Koło łowieckie nr 138 „WRZOS” obwód łowiecki nr 130, Jednostka Wojskowa Jawidz, 21 - 025 Niemce
Uprawnieni do szacowania szkód łowieckich:
1.Edward Klepka  tel.  0 81  756 16 70    602 472 146
2.Sławomir Sternik tel.  081  756 17 49
3.Robert Dudziak  tel.  600 690 430
Koordynatorem w szacowaniu szkód łowieckich jest  Jan Błaszczuk  tel. 505 252 560.

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania w sprawie: