change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

published: 2012-05-17

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Serniki - Wspólny Cel
Pomysł na utworzenie Stowarzyszenia narodził się pod koniec 2007 roku. Grupa aktywnych mieszkańców gminy postanowiła zawiązać organizację, aby móc łatwiej realizować pomysły związane z rozwojem i promocją gminy Serniki. Funkcjonuje na podstawie statutu z władzami w postaci Zarządu. Główne zadania to popieranie rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego gminy Serniki.

Kontakt: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Serniki - Wspólny Cel, Wola Sernicka 174, 21-107 Serniki e-mail: domek174@gmail.com

 

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Brzostówce
Stowarzyszenie założone zostało w 2011 roku, a jego celem jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia i społeczności miejscowości Brzostówka, w tym rozwoju indywidualnych gospodarstw rolnych oraz postępu gospodarczego i socjalnego we wsi.

Kontakt: Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Brzostówce, Brzostówka 120, 21-107 Serniki
tel. 81/85 10 271

 

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Ekorozwoju Wsi- Nadzieja w Nowej Wsi
Stowarzyszenie powstało w 2002 roku, jego głównym zadaniem jest prowadzenie i utrzymanie szkoły podstawowej w Nowej Wsi.

Kontakt: Stowarzyszenie Nadzieja w Nowej Wsi, Nowa Wieś 76, 21-107 Serniki
tel. 81/ 85 10 089, e-mail: nowawies8@wp.pl

 

Stowarzyszenie - Nowoczesna Gmina
Stowarzyszenie założone zostało w 2015 roku, a jego celem jest działalność publiczna na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego gminy oraz poprawa warunków życia społeczności lokalnej.

Kontakt: Stowarzyszenie Nowoczesna Gmina, Serniki 1A, 21-107 Serniki, e-mail: dorota.florek@wp.pl

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych nad Wieprzem w Czerniejowie
Stowarzyszenie powstało w 2016 r. z inicjatywy p. Marioli Kobyłka. Głównymi celami stowarzyszenia jest: integracja międzypokoleniowej społeczności lokalnej w miejscowości Czerniejów, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zwiększenia udziału osób starszych w życiu społecznym, działalność kulturalna i sportowa.

Kontakt: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych nad Wieprzem, Czerniejów 35, 21-107 Serniki, e-mail: nadwieprzem@wp.pl

Fundacja "Godnie do Końca"
Fundacja powstała w 2017 r. z inicjatywy Krzysztofa Szczęcha. Głownym celem tej organizacji jest prowadzenie działalności w zakresie ochrony zdrowia, opieki i pomocy społecznej osobom starszym oraz niepełnosprawnym.

Kontakt: Serniki 36B, 21-107 Serniki


Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Woli
Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostówce
Ochotnicza Straż Pożarna w Sernikach
Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Sernickiej
Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Zabłockiej