zmień rozmiar czcionki: A A A
polskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

opublikowano: 2012-03-15

uwaga zmiany

strategie i plany

banery - lewa strona

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

sprzedaż nieruchomości gminnych

Informator


Aktualności

Przebudowa drogi gminnej w m. Serniki Kolonia
print
opublikowano: 2017-04-14

W dniu  11 kwietnia br. Gmina Serniki podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Lubartowie na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103523L w m. Serniki Kolonia”.

czytaj więcej...
Budowa parkingu zakończona
print
opublikowano: 2017-04-13

30 marca 2017 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji, w wyniku której przy Urzędzie Gminy w Sernikach powstał parking z oznakowaniem i 40 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych. Trzy z nich przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych.

                                                                                                          

czytaj więcej...
Życzenia Wielkanocne
print
opublikowano: 2017-04-11
Zajęcia z tenisa stołowego w Czerniejowie
print
opublikowano: 2017-04-10

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Nad Wieprzem" serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Serniki do udziału w zajęciach sportowych z tenisa stołowego w ramach realizacji zadania publicznego pt: "Zwiększenie aktywności sportowej mieszkańców gminy poprzez organizację i prowadzenie zajęć sportowych w dyscyplinie tenis stołowy."
Zajecia poprowadzi była medalistka Mistrzostw Polski w tenisie stołowym w kategoriach młodzieżowych Pani Edyta Wójcik-Kubera.

czytaj więcej...
Projekt partnerski pn.: „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”
print
opublikowano: 2017-04-10

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 

28 lutego 2017 roku Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubelskiego podpisał umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację Projektu w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, z Działania 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
pn. „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”.
Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży PożarnychRPWojewództwa Lubelskiego jest Partnerem Wiodącym, Partnerami Projektu są 43 Gminy, a samochody ratowniczo-gaśnicze docelowo otrzymają 43 Ochotnicze Straże Pożarne biorące udział
w projekcie.

czytaj więcej...
KOMUNIKAT WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
print
opublikowano: 2017-04-07

Pszczoły i inne owady zapylającesą niezbędne w efektywnej produkcji wielu roślin uprawnych. Osoby stosujące środki ochrony roślin muszą mieć świadomość ryzyka wystąpienia zatrucia pszczół. Jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin jest ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu.

czytaj więcej...
Komunikat
print
opublikowano: 2017-03-21

  Agencja Rynku Rolnego informuje o pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń. O wsparcie w formie nadzwyczajnej pomocy można ubiegać się w ARR do 7 kwietnia 2017 r.

czytaj więcej...
Ogłoszenie o zgłaszaniu uwag do zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i kryteriów wyboru operacji LGD
print
opublikowano: 2017-03-14

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” informuje wszystkich mieszkańców terenu Lokalnej Grupy Działania, że podjął uchwały:
1) o przystąpieniu do procedury zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016 – 2022 w zakresie nowych przedsięwzięć, wskaźników, zmian w planie działania i budżecie wynikających ze zwiększenia budżetu na realizację projektów współpracy,
2) konsultacji zmian Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016 – 2022 oraz zmian w Regulaminie Rady LGD.

czytaj więcej...
Cebulki kwiatowe za odpady
print
opublikowano: 2017-03-10

Szanowni Państwo!

18 marca 2017 r. (sobota) Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej zaprasza mieszkańców gmin członkowskich na akcję „Cebulki kwiatowe za odpady”.

W zamian za elektroodapdy (świetlówki kompaktowe, baterie, akumulatory, opakowania ciśnieniowe - opakowania po aerozolach, zużyta elektronika) otrzymają Państwo cebulki kwiatowe.

czytaj więcej...
Informacja dla hodowców drobiu
print
opublikowano: 2017-03-09

Wszelkie informacje dotyczące grypy ptaków znajdują się na stronie Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie. Tutaj patrz komunikat >>>

czytaj więcej...