zmień rozmiar czcionki: A A A
polskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

opublikowano: 2012-03-15

uwaga zmiany

strategie i plany

banery - lewa strona

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

sprzedaż nieruchomości gminnych

banery - lewa strona

Informator

banery - lewa strona


Aktualności

Konsultacje społeczne - III spotkanie
print
opublikowano: 2017-04-21

W związku z zakończeniem prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Serniki na lata 2016-2023 w ramach realizacji projektu "Ożywienie społeczno - gospodarcze Gminy Serniki - opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Serniki" współfinasowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą, podczas której podsumowany zostanie  proces prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Serniki i przedstawione zostaną możliwości realizacji dokumentu.

czytaj więcej...
Mecz KS Serniki- Zawisza II Garbów
print
opublikowano: 2017-04-20

23 kwietnia 2017 r. (niedziela) o godz. 13.00 na boisku w Sernikach odbędzie się mecz KS Serniki- Zawisza II Garbów.

Serdecznie zapraszamy!!!

czytaj więcej...
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
print
opublikowano: 2017-04-14

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY SERNIKI 2016-2023 WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY SERNIKI NA LATA 2016-2023

czytaj więcej...
Przebudowa drogi gminnej w m. Serniki Kolonia
print
opublikowano: 2017-04-14

W dniu  11 kwietnia br. Gmina Serniki podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Lubartowie na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103523L w m. Serniki Kolonia”.

czytaj więcej...
Budowa parkingu zakończona
print
opublikowano: 2017-04-13

30 marca 2017 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji, w wyniku której przy Urzędzie Gminy w Sernikach powstał parking z oznakowaniem i 40 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych. Trzy z nich przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych.

                                                                                                          

czytaj więcej...
Życzenia Wielkanocne
print
opublikowano: 2017-04-11
Zajęcia z tenisa stołowego w Czerniejowie
print
opublikowano: 2017-04-10

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Nad Wieprzem" serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Serniki do udziału w zajęciach sportowych z tenisa stołowego w ramach realizacji zadania publicznego pt: "Zwiększenie aktywności sportowej mieszkańców gminy poprzez organizację i prowadzenie zajęć sportowych w dyscyplinie tenis stołowy."
Zajecia poprowadzi była medalistka Mistrzostw Polski w tenisie stołowym w kategoriach młodzieżowych Pani Edyta Wójcik-Kubera.

czytaj więcej...
Projekt partnerski pn.: „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”
print
opublikowano: 2017-04-10

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 

28 lutego 2017 roku Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubelskiego podpisał umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację Projektu w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, z Działania 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
pn. „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”.
Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży PożarnychRPWojewództwa Lubelskiego jest Partnerem Wiodącym, Partnerami Projektu są 43 Gminy, a samochody ratowniczo-gaśnicze docelowo otrzymają 43 Ochotnicze Straże Pożarne biorące udział
w projekcie.

czytaj więcej...
KOMUNIKAT WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
print
opublikowano: 2017-04-07

Pszczoły i inne owady zapylającesą niezbędne w efektywnej produkcji wielu roślin uprawnych. Osoby stosujące środki ochrony roślin muszą mieć świadomość ryzyka wystąpienia zatrucia pszczół. Jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin jest ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu.

czytaj więcej...
Komunikat
print
opublikowano: 2017-03-21

  Agencja Rynku Rolnego informuje o pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń. O wsparcie w formie nadzwyczajnej pomocy można ubiegać się w ARR do 7 kwietnia 2017 r.

czytaj więcej...