zmień rozmiar czcionki: A A A
polskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

opublikowano: 2012-03-15

uwaga zmiany

strategie i plany

banery - lewa strona

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

sprzedaż nieruchomości gminnych

Informator


Aktualności

Informacja
print
opublikowano: 2017-02-15

Wójt Gminy Serniki informuje, że żadna z organizacji pozarządowych nie zgłosiła kandydatów do udziału w pracy komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r.

czytaj więcej...
Gminny Turniej w piłkę halową nożną
print
opublikowano: 2017-02-15

Komisja Kultury, Turystyki, Sportu i Rekreacji serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w „Gminnym Turnieju w piłkę halową nożną”, który odbędzie się dnia 26.02.2017 r. (niedziela) o godz. 10.00 na hali sportowej w Woli Sernickiej.

czytaj więcej...
Zaproszenie
print
opublikowano: 2017-02-10

Gmina Serniki przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Serniki na lata 2016-2023, którego celem jest ożywienie zdegradowanych obszarów w Gminie. Opracowanie dokumentu jest niezbędne ze względu na zmieniające się uwarunkowania społeczne i gospodarcze obszaru oraz będzie stanowiło formalną podstawę ubiegania sięo dofinansowanie ze środków unijnych projektów rewitalizacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020.

czytaj więcej...
Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
print
opublikowano: 2017-02-09
Udział w pracy komisji konkursowej
print
opublikowano: 2017-02-01

Wójt Gminy Serniki informuje o możliwości udziału w pracy komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017

czytaj więcej...
Ankieta dla mieszkańców Gminy Serniki – wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
print
opublikowano: 2017-01-27

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Serniki na lata 2016-2023 zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety dotyczącej określenia najbardziej problemowych obszarów w gminie oraz sposobów na przywrócenie ich do życia.

Ankiety prosimy przesyłać w terminie do 20 lutego 2017 r.

czytaj więcej...
Inwentaryzacja z natury wyrobów zawierająących azbest
print
opublikowano: 2017-01-25

Gmina Serniki będąc członkiem Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje, że Związek w ramach projektu Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej”przystąpił do opracowania dokumentu pn.:

 „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie wszystkich gmin  należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

czytaj więcej...
turniej tenisa stołowego "Samorząd vs. Mieszkańcy Sernik i Serniki Kolonia"
print
opublikowano: 2017-01-20

Komisja Kultury, Turystyki, Sportu i Rekreacji wspólnie z OSP Serniki zapraszają na turniej tenisa stołowego  pt.„Samorząd vs. Mieszkańcy Sernik i Serniki Kolonia”, który odbędzie się dnia  28.01.2017 r. (sobota) o godz. 16.00 w tutejszej świetlicy OSP Serniki.

czytaj więcej...
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY SERNIKI
print
opublikowano: 2017-01-20

Zamawiający – Gmina Serniki, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 2164 Dz.U. z 2016 poz. 831  oraz Dz.U. z 2016 r. poz. 1020).

 

SIWZ

Zal. nr 1b do SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 24.01.2017

Wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 25.01.2017

Wybór najkorzystniejszej oferty

czytaj więcej...
ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2017 r.
print
opublikowano: 2017-01-20

WÓJT GMINY SERNIKI ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r.

czytaj więcej...