zmień rozmiar czcionki: A A A
polskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

opublikowano: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona


Aktualności

Informacja
print
opublikowano: 2018-08-06

Wójt Gminy Serniki serdecznie zaprasza do konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Serniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

czytaj więcej...
Wakacyjna wojewódzka akcja honorowego oddawania krwi
print
opublikowano: 2018-08-02

W związku z corocznym, wzrastającym zapotrzebowaniem na krew i składniki pochodne w okresie letnim, Wojewoda Lubelski w odpowiedzi na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie zaprasza wszystkich zdrowych, pełnoletnich mieszkańców województwa lubelskiego do aktywnego udziału w wakacyjnej wojewódzkiej akcji zbiórki krwi.

czytaj więcej...
Zasady przemieszczania w strefach ASF
print
opublikowano: 2018-07-31

W związku z wymogami przestrzegania zasad przemieszczania w strefach ASF oraz ich nową regionalizacją  w załączeniu wyznaczone obszary w powiecie lubartowiskim oraz zasady do zapoznania i stosowania.

czytaj więcej...
Rozporządzenie Nr 27 Wojewody Lubelskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń
print
opublikowano: 2018-07-30
Zawiadomienie
print
opublikowano: 2018-07-27

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubartowie zawiadamia o stwierdzeniu w dniu 26.07.2018 r. 2-go ogniska choroby zakaźnej tj. afrykańskiego pomoru świń ASF: w gospodarstwie utrzymującym 15 sztuk świń w miejscowości Kolechowice, gm. Ostrów Lubelski, powiat lubartowski.

czytaj więcej...
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
print
opublikowano: 2018-07-26

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 103521L w m. Serniki Kolonia (drugi pas) oraz Modernizacja drogi gminnej Nr 103679L w m. Serniki Kolonia". Znak postępowania IZP.271.7.2018.

Czytaj pełną informację

czytaj więcej...
Staż na Sycylii dla mieszkańców
print
opublikowano: 2018-07-26

Region Środkowo-Wschodni NSZZ "Solidarność" oraz Fundacja "ECO" informują o możliwości skorzystania z udziału w bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy", który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego - Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I.

czytaj więcej...
Komunikat - ważne !
print
opublikowano: 2018-07-20

Informujemy mieszkańców, że na obszarze Gminy Serniki u padłego dzika służby weterynaryjne stwierdziły obecność wirusa wywołującego chorobę ASF tzw. "Afrykański Pomór Świń". W związku z tym apelujemy do rolników- hodowców świń o ścisłe stosowanie się do zaleceń Głównego Lekarza Weterynarii w kwestii stosowania bioasekuracji.

czytaj więcej...
Wyniki Turnieju w Siatkówkę Plażową
print
opublikowano: 2018-07-20

W dniu 14 lipca 2018 r. (sobota) jak co roku odbył się Otwarty Turniej w siatkówkę plażową w Nowej Woli. Na boiskach do siatkówki plażowej stawiło się tym razem 7 par. Turniej otworzył prezes UKS Zryw Nowa Wola- p. Jakub Misiarz, przedstawiając team'om zasady i system rozgrywek oraz dokonując losowania.

czytaj więcej...