change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

published: 2015-02-27

1. Przebudowa drogi gminnej nr 103523L w m. Serniki Kolonia.

2. Przebudowa dorgi gminnej nr 103554L w m. Wola Sernicka Kolonia.

3. Ocieplenie budynku w m. Wola Sernicka (ośrodek zdrowia) wraz z wykonaniem ogrodzenia.

4. Modernizacja dachu na budynku OSP w m. Wólka Zabłocka.

5. Modernizacja dachu na Szkole Podstawowej w m. Nowa Wola.

6. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wólka Zawieprzycka.

7. Wykonanie sanitariatów w świetlicy w m. Wola Sernicka.

8. Utwardzenie parkingu przy budynku komunalnym w Sernikach.

9. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę w ramach projektu pn.: "Energia odnawialna w Gminie Serniki" polegajacego na budowie instalacji solarnych i kotłowni opalanych biomasą w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Serniki.

10. Przebudowa drogi gminnej nr 103521L w m. Serniki Kolonia - wykonanie dokumentacji projektowej

11. Przebudowa drogi gminnej nr 103550L i drogi gminnej nr 103551 L w m. Brzostówka (Kukuranty) - wykonanie dokumentacji projektowej.

12. Przebudowa drogi gminnej w m. Serniki - wykonanie dokumentacji.