change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

Inwestycje gminne zrealizowane

Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 103679L w m. Serniki Kolonia
print
published: 2017-10-05

Ogłoszenie o przetargu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 103679L w m. Serniki Kolonia - Etap I. Znak sprawy: IZP.271.8.2017.

czytaj więcej...
Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Woli Sernickiej
print
published: 2017-10-04

Inwestycja pod nazwą „Termomodernizacja – ocieplenie budynku w m. Wola Sernicka (ośrodek zdrowia)” rozpoczęta w drugiej połowie sierpnia została zakończona. Wykonawcą robót była Firma MTS Spółka Jawna T. Sternik – M. Sternik z Lubartowa.

czytaj więcej...
Zakończono budowę drogi
print
published: 2017-05-04

Zakończyły się prace związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Serniki Kolonia. W ramach inwestycji wykonano drogę asfaltową o długości 0,85 km.

czytaj więcej...
Budowa parkingu zakończona
print
published: 2017-04-13

30 marca 2017 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji, w wyniku której przy Urzędzie Gminy w Sernikach powstał parking z oznakowaniem i 40 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych. Trzy z nich przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych.

                                                                                                          

czytaj więcej...
Roboty drogowe w Wólce Zawieprzcykiej zakończone
print
published: 2016-09-20

Kolejna inwestycja drogowa realizowana przez Gminę Serniki zakończona. Roboty polegające na wykonaniu nawierzchni asfaltowej w miejscowości Wólka Zawieprzycka protokolarnie zostały odebrane 15 września br. Nawierzchnia asfaltowa wykonana została na odcinku 1,25 km przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lubartowie.

czytaj więcej...
Przebudowa drogi gminnej w m. Serniki Kolonia (Kępina)
print
published: 2015-12-02

W ramach realizacji zadania zrealizowano roboty polegające na wykonaniu podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, wykonaniu poboczy zjazdów z kruszywa łamanego.

czytaj więcej...
Przebudowa drogi gminnej w Sernikach ul. Leśna.
print
published: 2015-12-02

W ramach realizacji zadania zrealizowano roboty polegające na wykonaniu podbudowy na jezdni z gruntu stabilizowanego cementem, wykonaniu poboczy  oraz zjadów  z kruszywa łamanego.

czytaj więcej...
Przebudowa drogi gminnej w Nowej Woli (Zapłocie lewa strona)
print
published: 2015-10-12

W ramach realizacji zadania zrealizowano roboty polegające na wykonaniu podbudowy  jezdni z gruntu stabilizowanego cementem, wykonaniu poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego.

czytaj więcej...
Przebudowa drogi gminnej w Wólce Zawieprzyckiej (Kolonia)
print
published: 2015-09-13

W ramach realizacji zadania zrealizowano roboty polegające na wykonaniu podbudowy jezdni z gruntu stabilizowanego cementem, wykonaniu poboczyi zjazdów z kruszywa łamanego.

czytaj więcej...
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Wola Sernicka Kolonia dz. nr 688, 689.
print
published: 2015-08-17

W ramach realizacji zadania wykonano nawierzchnię asfaltową grubości 7 cm wraz z wykonaniem zjazdów, poboczy z kruszywa łamanego i oznakowania pionowego na odcinku ok. 0,96 km.

czytaj więcej...