change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

 

banery - lewa strona

published: 2012-08-10

W dniu 9 sierpnia 2012 r. odbyła się konferencja promująca projekt systemowy realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sernikach pt.

„Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Serniki”.

W konferencji uczestniczył Wójt Gminy Serniki, przedstawiciele ROPS w Lublinie, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, Przedstawiciel Policji, Przewodniczący RG, Radni, Sołtysi, przedstawiciele pracowników UG, Uczestnicy projektu realizowanego w 2012 r., pracownicy Ośrodka zajmujący się realizacją projektu. W konferencji uczestniczyło 41 osób.

W trakcie konferencji przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublinie- Pan Paweł Litwińczuk przybliżył zebranym cele i założenia oraz stan wdrożenia programu POKL– Priorytet VII.

Kierownik OPS w Sernikach Pani Ewa Marzęda zaprezentowała realizację projektu systemowego realizowanego przez Ośrodek w latach 2008-2011 oraz zapoznała uczestników konferencji z postępem realizacji projektu w 2012 r.

Uczestnicy konferencji wysoko ocenili przedstawione prezentacje oraz zaoferowany catering.

Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyła się relacja z realizacji projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Serniki” z uwagi na to, że dotyczy społeczności lokalnej. W wyniku konferencji bardzo poszerzyła się wiedza uczestników na temat działań realizowanych w Priorytecie VII, a także projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sernikach.

 

Konferencja promująca projekt systemowy

 

Konferencja promująca projekt systemowy