zmień rozmiar czcionki: A A A
polskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

opublikowano: 2012-03-15

strategie i plany

banery - lewa strona

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

sprzedaż nieruchomości gminnych

banery - lewa strona

Informator

banery - lewa strona

opublikowano: 2012-10-18

Kronika Gminy Serniki:  

Być może ktoś chciałby  zapytać; Po co? Czy warto? Do kogo ma być adresowana? Jaką funkcję spełniać?

 Bez wątpienia warto. Ja nie mam wątpliwości,  to nasz obowiązek. Adresatemkroniki  są   przede wszystkim mieszkańcy Gminy Serniki, ale również osoby z poza naszej Gminy interesujące się  tym, co się u nas dzieje, jakie strategiczne cele realizuje Gmina w perspektywie wieloletniej  oraz w danym roku. W kronice będzie można odnaleźć,  jakie ważne inwestycje zrealizowano, jakie są realizowane, co ważnego dzieje się w sferze kultury, oświaty, sportu, turystyki, jak również opiece społecznej. Tu oczywiście pewne proporcje,  co do wagi wydarzenia, muszą być zachowane. W mojej ocenie najważniejsze wydarzenia  powinny być rzetelnie dokumentowane z myślą o przyszłych pokoleniach. Taka dokumentacja  w pewnym zakresie jest wykonywana.  Dotychczas gromadzono ją  na stronie internetowej Gminy w zakładce „aktualności”. Są to jednak informacje o skondensowanej treści  i ograniczonym pakiecie fotograficznym, a co nie bez znaczenia  dość szybko trafiają na dalsze strony „aktualności”. Fakt ten sprawia, że informacje te nie są stale uwidocznione na stronie bieżącej, a po latach w gruncie rzeczy nieosiągalne. Ważne jest aby ważne wydarzenia dokumentować ze świadomością gromadzenia źródłowego  materiału historycznego, z  którego będzie można korzystać nie tylko na bieżąco, ale przede wszystkim,  będzie on stanowił   materiał źródłowy funkcjonowania  Gminy Serniki w określonym czasie.   Wiele ważnych zdarzeń w najnowszej historii samorządu Gminy nie zostało właściwie udokumentowanych, część z nich odtworzymy w oparciu o dostępne materiały i ustne przekazy. Pora jednak nadać właściwą rangę  zagadnieniu pod tytułem KRONIKA GMINY.

Reasumując,  dokumentacja mająca walor historycznego dokumentu bez wątpienia powinna być tworzona we właściwym zakresie, z właściwą  starannością  i z właściwą starannością przechowywana. Temu służyć ma „Kronika Gminy Serniki”, której tworzenie właśnie rozpoczynamy.

Wyjaśnienia wymaga, jaką metodologię zastosujemy w tworzeniu KRONIKI,  gdyż początkowo nie odnajdziemy w niej chronologii. W pierwszej kolejności zamieszczane będą te wydarzenia, co do których mamy pełną dokumentację. Kronika będzie miała swą chronologię w odniesieniu do poszczególnych lat obecnej kadencji samorządu, uzupełnienia zaś, co do minionych kadencji będą nanoszone poprzez cofanie się w czasie. Należy mieć świadomość, że może to trwać dość długo i stwarzać wrażenie braku chronologicznego ładu. Żeby jednak nie tracić czasu taka metoda wydaje się być optymalną.

Do dzieła.

Wójt Gminy  - Stanisław Marzęda

zobacz w lewym menu bocznym poszczególne lata