change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona


Aktualności

Informacja
print
published: 2019-02-25

Wójt Gminy Serniki informuje, że zarządzeniem nr 26/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. powołuje komisję konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego i  wolontaratu w 2019 roku.

czytaj więcej...
Informacja
print
published: 2019-02-21

Informujemy, że w dniu 1.03.2019 r. (piątek) od godz. 12.00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. W tym dniu wnioski o wydanie dowodu osobistego będą przyjmowane do godz. 11.30.

czytaj więcej...
Informacja
print
published: 2019-02-20

Wójt Gminy Serniki informuje o kandydatach zgłoszonych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracy komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego.

czytaj więcej...
Informacja - wsparcie zakładania działalności gospodarczej
print
published: 2019-02-20

Biuro Lokalnej Grupy Działania "Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem" zaprasza wszystkich, którzy noszą się z zamiarem skorzystania z dofinansowania z funduszy europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 na spotkania informacyjne związane z planowanym naborem wniosków w ramach lokalnej strategii rozwoju na działanie:

czytaj więcej...
Wyniki Gminnego Turnieju w Piłkę Nożną Halową w kategorii OPEN
print
published: 2019-02-19

W dniu 17.02.2019 r. (niedziela) na hali sportowej w Woli Sernickiej odbył się Gminny Turniej w Piłkę Nożną Halową w kat. OPEN. Organizatorem turnieju była Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych przy wsparciu Wójta Gminy Serniki. Do rywalizacji przystąpiło 7 drużyn z terenu gminy, które podzielono na dwie grupy:

W dniu 17.02.2019r. na hali sportowej w Woli Sernickiej odbył się Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej. Organizatorem turnieju była Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych przy wsparciu Wójta Gminy Serniki. Do turnieju zgłosiło się 7 drużyn, które podzielono na dwie grupy: (https://ksserniki.futbolowo.pl)
W dniu 17.02.2019r. na hali sportowej w Woli Sernickiej odbył się Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej. Organizatorem turnieju była Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych przy wsparciu Wójta Gminy Serniki. Do turnieju zgłosiło się 7 drużyn, które podzielono na dwie grupy: (https://ksserniki.futbolowo.pl)
czytaj więcej...
Tenis stołowy - IV tura oraz podsumowanie GRAND PRIX
print
published: 2019-02-19

W ostatnią niedzielę ( 17.02.2019 r.) w świetlicy wiejskiej w Nowej Woli miała miejsce IV tura rozgrywek oraz podsumowanie cyklu GRAND PRIX w tenisie stołowym gminy Serniki.

czytaj więcej...
TENIS STOŁOWY – III TURA ROZGRYWEK
print
published: 2019-02-12

W minioną niedzielę - 10.02.2019 r. w Szkole Podstawowej w Woli Sernickiej odbyła się III tura gminnego GRAND PRIX w tenisie stołowym. W załączeniu podsumowanie wyników z trzecich rozgrywek w poszczególnych kategoriach.

czytaj więcej...
TENIS STOŁOWY – II TURA ROZGRYWEK
print
published: 2019-02-12

W minioną sobotę - 09.02.2019 r. w świetlicy wiejskiej w Sernikach odbyła się II tura gminnego GRAND PRIX w tenisie stołowym. W załączeniu podsumowanie wyników z drugich rozgrywek w poszczególnych kategoriach.

czytaj więcej...
Informacja
print
published: 2019-02-05

Wójt Gminy Serniki informuje organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o prawie do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej.

czytaj więcej...
Tenis stołowy - I tura rozgrywek
print
published: 2019-02-05

W minioną sobotę - 02.02.2019 r. w Szkole Podstawowej w Brzostówce odbyła się I tura gminnego GRAND PRIX tenisie stołowym.. W załączeniu podsumowanie wyników po pierwszych rozgrywkach w poszczególnych kategoriach.
Jednocześnie przypominamy, że w związku z dużą ilością uczestników biorących udział w zawodach uległa zmianie godzina ostatniego turnieju w m. Nowa Wola- rozpoczęcie rozgrywek odbędzie się o godz. 12.00

czytaj więcej...