zmień rozmiar czcionki: A A A
polskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

opublikowano: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona


Aktualności

Lubelska Nagroda Ekologiczna "Suseł"
print
opublikowano: 2008-03-18

W kwietniu 2008 roku z inicjatywy Towarzystwa dla Natury i Człowieka przyznana zostanie czwarta edycja

Lubelskiej Nagrody Ekologicznej „Suseł”.

Nagroda wyróżniać ma konkretne inicjatywy, działania i postawy służące ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi, które miały miejsce na Lubelszczyźnie w 2007 roku. Nagrodę mogą otrzymać zarówno osoby, jak i instytucje, występujące indywidualnie bądź grupowo.

czytaj więcej...
Pasowanie na czytelnika
print
opublikowano: 2008-03-17
W dniu 19 marca 2008r w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sernikach odbędzie się uroczystość pasowania na czytelnika uczniów klas I. czytaj więcej...
Zawiadomienie
print
opublikowano: 2008-03-17

W dniu 28 marca 2008 roku o godz. 9ºº w lokalu Urzędu Gminy w Sernikach odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Serniki z następującym porządkiem obrad:

czytaj więcej...
Zawiadomienie o wyborze oferty
print
opublikowano: 2008-03-14

Dot. Sprawy: ZP/34/TD/6/2007

Przedmiot zamówienia: transport żużlu wielkopiecowego, kamienia, żwiru i skrywki na teren Gminy Serniki.

Najkorzystniejsze oferty wraz z uzasadnieniem wyboru oraz firmy; siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w przyjętym przez Zamawiającego kryterium oceny.

 

czytaj więcej...
Wyniki przeprowadzonego rozpoznania cenowego do 14 000 EURO
print
opublikowano: 2008-03-10
Przedmiot zamówienia:

1. Wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 w miejscowości Wola Sernicka – Kol. do projektu sieci wodociągowej
2. Wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 w miejscowości Serniki (osiedle) pod kanalizację i sieć wodociągową. czytaj więcej...
Zaproszenie do składania ofert
print
opublikowano: 2008-03-10


Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:


1.Aktualizacja istniejącego projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej w Woli Sernickiej III Etap,
2.Wykonanie projektu technicznego budowy sieci wodociągowej w miejscowości Wola Sernicka Kol., Serniki Kol. (łącznik),
3.Wykonanie sieci wod-kan w miejscowości Serniki (osiedle).

czytaj więcej...
Spróbuj swoich sił w "Echu"
print
opublikowano: 2008-02-25
Redakcja "Echa" zaprasza wszystkie osoby chcące spróbować swoich sił dziennikarskich na łamach miesięcznika.
czytaj więcej...
Ogłoszenie
print
opublikowano: 2008-02-14
informacja_urzdowa.jpg W dniu 26 lutego 2008 roku o godz. 9:00 w lokalu Urzędu Gminy w Sernikach odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Serniki z następującym porządkiem obrad: czytaj więcej...
Akademia PARP
print
opublikowano: 2008-02-14
logo.jpg Obecnie na portalu www.akademiaparp.gov.pl znajduje się dziesięć bezpłatnych szkoleń on-line, których tematyka dopasowane jest do potrzeb przedsiębiorców i pracowników mikro-, małych i średnich firm.
czytaj więcej...
Ogłoszenie
print
opublikowano: 2008-02-13
Dnia 17.02.2008r w hali sportowej w Woli Sernickiej, odbędzie się turniej tenisa stołowego o puchar Przewodniczącej Rady Gminy Serniki. czytaj więcej...