change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona


Aktualności

Informacja o wyborze oferty
print
published: 2008-08-22

informacja_urzdowa.gif Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru oraz firmy; siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w przyjętym przez Zamawiającego kryterium oceny. Informacja o Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

 

Przetarg nieograniczony: Remont chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1559L (22372) w miejscowości Serniki

czytaj więcej...
Informacja o wyborze oferty
print
published: 2008-08-19

informacja_urzdowa.gif Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru oraz firmy; siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w przyjętym przez Zamawiającego kryterium oceny.

Przetarg nieograniczony: Modernizacja nawierzchni drogi gminnej dojazdowej do pól – droga nr 103555l, 103679l w miejscowości Kolonia Wola Sernicka

czytaj więcej...
Informacja
print
published: 2008-08-18
informacja_urzdowa.gif W dniu 29 sierpnia 2008 roku o godz. 9ºº w lokalu Urzędu Gminy w Sernikach odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Serniki z następującym porządkiem obrad:
czytaj więcej...
Strona na Medal
print
published: 2008-08-07

clipboard01.jpg
 
W Internetowym Rankingu Gmin powiatu lubartowskiego oraz gminy Niemce prowadzonego przez Tygodnik Lokalny Wspólnota Lubartowska strona internetowa gminy Serniki zajęła PIERWSZE MIEJSCE.


czytaj więcej...
Informacja urzędowa
print
published: 2008-07-30
informacja_urzdowa.jpg Na podstawie art. 38, ust. 5 ustawy Prawo Zmamówień Publicznych Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Zmiany dotyczą zbędnie zamieszczonej pozycji w kosztorysie ofertowym (punkty 1.7 i 1.8 ksiązki przedmiarów, tabeli elementów scalonych oraz kosztorysu ofertowego).
czytaj więcej...
Informacja o wyborze oferty
print
published: 2008-07-18

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony - Dowóz uczniów z terenu Gminy Serniki do i z szkół podstawowych i gimnazjum mieszczących się na terenie Gminy Serniki w roku szkolnym 2008 - 2009.

czytaj więcej...
Zaproszenie do składania ofert
print
published: 2008-07-17

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Remont chodnika dla pieszych przy drodze gminnej Wola Sernicka /k. szkoły/”.

czytaj więcej...
Konkurs "Lubelskie świetne na weekend"
print
published: 2008-07-10
lubelskie.jpg Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego serdecznie zaprasza do udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pt.: "Lubelskie świetne na weekend".
czytaj więcej...
Ogłoszenie
print
published: 2008-06-27

Ogłoszenie o planowanym zakupie oprawy OUSe-70W wraz z lampą.

czytaj więcej...
Powitanie Lata w Sernikach
print
published: 2008-06-24

100.jpg Kiermasz serników, pokazy rycerzy z Chorągwi Rycerstwa Ziemi Lubelskiej, występ kabaretu, układy taneczne w wykonaniu młodzieży, pokazy ratownictwa medycznego i strażackie, konkursy – taki przebieg w skrócie miał Piknik Rodzinny – Powitanie Lata. Organizatorami imprezy było Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Serniki – Wspólny Cel oraz Gmina Serniki.

czytaj więcej...