change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona


Aktualności

Rewitalizacja obszarów podworskich w m. Serniki Kolonia
print
published: 2020-01-21

W dniu 21 stycznia br. Wykonawca - PW STACHYRA z siedzibą w Halinówce rozpoczął roboty budowlane polegające na wyburzeniu "Rządcówki i spichlerza". Roboty realizowane są w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja obszarów podworskich w m. Serniki Kolonia".

czytaj więcej...
Ogólnopolski program grantowy - Równać Szanse 2020
print
published: 2020-01-20

W imieniu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz biblioteki do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym ogłoszonym w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać Szanse 2020".

czytaj więcej...
Informacja
print
published: 2020-01-20

Wójt Gminy Serniki na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informuje organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww ustawy o prawie do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracy komisji konkursowej, powołanej celem zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r.

czytaj więcej...
Turniej Grand Prix w Tenisie Stołowym
print
published: 2020-01-17

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy do udziału w cyklu turniejów - Grand Prix w Tenisie Stołowym, którego organizatorami są Wójt Gminy Serniki oraz Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. Turniej odbędzie się z podziałem na kategorie 0-V, VI-VIII, OPEN.

czytaj więcej...
Ogłoszenie
print
published: 2020-01-16

Wójt Gminy Serniki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.

czytaj więcej...
Ogłoszenie
print
published: 2020-01-15

W miejscowości Brzostówka znajdują się dwa małe koty, które szukają domu. Osoby zainteresowane ich przygarnięciem prosimy o kontakt z pracownikiem UG pod nr tel. (81) 85-50-461 lub bezpośrednio z radną wsi p.Siodłowską.

czytaj więcej...
Kurs chemizacyjny
print
published: 2020-01-10

Informujemy, że Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli - Zespół Doradztwa Rolniczego w Lubartowie prowadzi zapisy na KURS CHEMIZACYJNY pn. "Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy", który obędzie się w UG w Sernikach w dniu 23.01.2020 r.

czytaj więcej...
Komunikat
print
published: 2020-01-07

W załączeniu komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w związku wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/.

czytaj więcej...
Harmonogram odbioru odpadów w 2020 r.
print
published: 2020-01-07

W załączeniu harmonogram odbioru odpadów w 2020 r. w Gminie Serniki.

czytaj więcej...
Uwaga strażacy ochotnicy!
print
published: 2020-01-03

Działacie na rzecz mieszkańców w swoich miejscowościach? Podejmujecie inicjatywy edukacyjne, kulturalne, sportowe, ekologiczne, integracyjne, dbacie o swoje wsie? Zgłoście waszą  OSP do Konkursu FLORIANY!

czytaj więcej...