zmień rozmiar czcionki: A A A
polskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

opublikowano: 2012-03-15

strategie i plany

banery - lewa strona

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

sprzedaż nieruchomości gminnych

banery - lewa strona

Informator

banery - lewa strona


Aktualności

Turniej Siatkówki Halowej
print
opublikowano: 2017-11-07

W dniu 11.11.2017 r.  ( sobota ) w godz. 9:00 do 16:00 na sali gimnastycznej w Woli Sernickiej odbędzie się Turniej Siatkówki Halowej zorganizowany przez Uczniowski Klub Sportowy "ZRYW" Nowa Wola.

czytaj więcej...
Informacja o naborze wniosków
print
opublikowano: 2017-11-03

Lokalna Grupa Działania "Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem" informuje o naborze wniosków w 2017 roku o przyznanie pomocy finansowej poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na następujące operacje:

czytaj więcej...
Informacja z wyników konsultacji
print
opublikowano: 2017-11-02

W dniach od 12.10.2017 r. do 31.10.2017 r. zostały przeprowadzone konsultacje dotyczące "Rocznego programu współpracy Gminy Serniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok".

czytaj więcej...
Badanie statystyczne - sady
print
opublikowano: 2017-10-31

Urząd Statystyczny w Lublinie informuje, że w listopadzie na terenie Lubelszczyzny, jak i w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie sadów według gatuków i odmian w wylosowanych gospodarstwach rolnych. Badanie przeprowadzane jest we wszystkich krajach UE.

czytaj więcej...
Europejski Tydzień Innowacji
print
opublikowano: 2017-10-30

Stowarzyszenie Dom Europy oraz Urząd Marszałkowski w Lublinie serdecznie zapraszają na bezpłatne konferencje a dniu 7 i 8 listopada 2017 roku w Lublinie. Wydarzenia kierowane są do samorządowców oraz przedstawicieli firm z województwa lubelskiego.

czytaj więcej...
Wyniki meczu KS Serniki vs. Ludwiniak Ludwin
print
opublikowano: 2017-10-26

  W dniu 22.10.2017 r. o godz. 15.00 na boisku sportowym w Ludwinie został rozegrany mecz w ramach 10 kolejki Lubelskiej A klasy. W tym meczu drużyna KS Serniki uległa Ludwiniakowi Ludwin 7-2.

czytaj więcej...
Dofinansowanie do wymiany osłon na wałkach przekazu mocy
print
opublikowano: 2017-10-24

PT KRUS w Lubartowie informuje, że 26 paździenika 2017 r. od godz. 9.00-13.00 na placu targowym przy ul. Żabiej w Ostrowie Lubelskim przeprowadzona zostanie akcja wymiany osłon wałów przekazu mocy. Dotyczy wyłącznie osłon nowego typu/wały wyprodukowane po 1996 r.

czytaj więcej...
Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości- bezpłatne spotkania dla producentów rolnych
print
opublikowano: 2017-10-20

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Lublinie organizuje spotkanie informacyjne z zakresu: Podddziałanie 3.1 w ramach PROW 2014-2020 "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości", które ma na celu zwiększenie uczestnictwa rolników w unijnych i krajowych systemach jakości.

czytaj więcej...
Wyniki meczu KS Serniki vs. GKS Niedźwiada
print
opublikowano: 2017-10-19

W dniu 15.10.2017 r. o godz. 14.00 na boisku sportowym w Sernikach został rozegrany mecz w ramach 9 kolejki Lubelskiej A klasy. W tym meczu drużyna KS Serniki uległa GKS Niedźwiadzie 4-1.

czytaj więcej...
Projekt "Od szkolenia do zatrudnienia"
print
opublikowano: 2017-10-16

Lubelska Wójewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy informuje, iż rozpoczęła się rekrutacja do projektu "od szkolenia do zatrudnienia". Wsparciem zostanie objęta młodzież pochodząca ze środowisk zmarginalizowanych, patologicznych, która wskutek  niekorzystnych okoliczności środowiskowych wymaga profesjonalnych i kompleksowych działań pomocowych o charakterze edukacyjno wychowawczym, mających na celu uzyskanie kwalifikacji,

czytaj więcej...