change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

 

banery - lewa strona


Aktualności

Ogłoszenie
print
published: 2020-10-12

Informujemy, że dnia 15.10.2020 r.  w godz.16.30-18.00 na parkingu UG Serniki pojawi się "Opto-Bus", który przeprowadzi bezpłatne komputerowe badanie wzroku. Zapisy pod nr 690-070-902

czytaj więcej...
Gminne Zawody Wędkarskie
print
published: 2020-10-12

Dnia 10.10.2020 r. na stawach w Sernikach odbyły się Gminne Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Serniki dla mieszkańców gminy bez względu na wiek czy posiadaną kartę wędkarską. W zawodach wzięło udział 21 uczestników.

czytaj więcej...
Wydłużony termin budowy drogi w Nowej Woli
print
published: 2020-10-12

W związku z koniecznością wymiany gruntu na przebudowywanej drodze w Nowej Woli oraz niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie budowy, termin realizacji inwestycji został wydłużony do dnia 31 października 2020r.

czytaj więcej...
Konkurs "Piękno tradycji we współczesnym świecie"
print
published: 2020-10-08

Zapraszamy wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich działające na terenie Gminy Serniki do udziału w konkursie na najlepszy opis przedstawiający swoją "Małą Ojczyznę". Konkurs jest motywacją do działania na rzecz rozwoju swojej miejscowości i jej otoczenia. Dla Laureatów przewidziano nagrody w postaci zakupu strojów ludowych o wartości do 20 000 zł.

czytaj więcej...
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
print
published: 2020-10-08
Warsztaty z projektowania i wykonywania nadruków dla dzieci i młodzieży
print
published: 2020-10-07

W drugiej połowie września odbyły się pierwsze warsztaty dla chętnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Serniki z projektowania i wykonywania nadruków, które zostały przeprowadzone przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Nad Wieprzem" z siedzibą w Czerniejowie, przy udziale środków finansowych w ramach wykonywania zadania publicznego pt." Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym ich wypoczynku". Na pierwszych zajęciach dzieciaki z przygotowały projekty i ozdabiały swoje kubki.

czytaj więcej...
Integracyjne spływy kajakowe
print
published: 2020-10-06

W ramach realizacji zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego i wolontariatu- zadanie działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. "Organizacja i przeprowadzenie integracyjnych spływów kajakowych" Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Nad Wieprzem" zorganizowało dnia 30.08.20r. oraz 13.09.20r dwa spływy kajakowe po rzece Wieprz. W spływach, które rozpoczynały się w Zawieprzycach, a kończyły w Sernikach ogniskiem integracyjnym wzięło udział łącznie 80 osób. Całość została sfinansowana ze środków publicznych gminy Serniki.

czytaj więcej...
Informacja
print
published: 2020-10-06

Wójt Gminy Serniki zaprasza do konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Serniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

czytaj więcej...
Boisko sportowe w Nowej Woli
print
published: 2020-10-02