change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona


Aktualności

Ogłoszenie
print
published: 2019-12-13

W okolicy Urzędu Gminy Serniki zostały znalezione koty dla których szukamy domu. Są zadbane, lgną do ludzi. Więcej informacji w pok. nr 12 w UG Serniki lub pod nr telefonu (81) 85-55-461.

czytaj więcej...
Ogłoszenie o terminie odczytu wodomierzy
print
published: 2019-12-10

Informujemy, że odczyt wodomierzy odbędzie się w miejscowości:
- Czerniejów dnia 13.12.2019 r. od godz. 8:00
- Wólka Zabłocka dnia 12.12.2019 r.
- Nowa Wieś dnia 13 i 16.12.2019 r.
- Brzostówka - 16-19.12.2019 r.

czytaj więcej...
Akcja Społeczna - Czyszczone kominy to mniejszy smog
print
published: 2019-12-10

Informujemy, że Międzywojewódzki Cech Kominiarzy rusza niebawem ze społeczną akcją "Czyszczone kominy to mniejszy smog". Uruchomienie tej akcji motywowane jest troską o bezpieczeństwo użytkowników budynków w związku z eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacji.

czytaj więcej...
Turniej Mikołajkowy
print
published: 2019-12-09

W minioną niedzielę (8.12.2019 r.) w świetlicy wiejskiej w Nowej Woli miał miejsce Mikołajkowy Turniej w tenisie stołowym, który jest pierwszym z trzech zaplanowanych przez Młodzieżowy Ludowy Klub Sportowy Wola Sernicka turniejów w tej dyscyplinie.

czytaj więcej...
Ogłoszenie o terminie odczytu wodomierzy
print
published: 2019-12-06

Informujemy, że odczyt wodomierzy w poszczególnych miejscowościach odbędzie się:
- Nowa Wola - 9-12.12.2019 r.
 

czytaj więcej...
Charytatywna aukcja przedmiotów- Dar serca za dar serca
print
published: 2019-12-06

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej charytatywnej aukcji przedmiotów "Dar Serca za Dar Serca", organizowanej w ramach akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę" pod patronatem Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki. "Aukcja" rozpocznie się od godz. 15.00 w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, przy ul. Spokojnej w dniu 12 grudnia br.

czytaj więcej...
Ogłoszenie o terminie odczytu wodomierzy
print
published: 2019-12-05

Informujemy, że odczyt wodomierzy w poszczególnych miejscowościach odbędzie się:
- Serniki-Kolonia - 9-10.12.2019 r.
- Wola Sernicka-Kolonia - 11.12.2019 r.

czytaj więcej...
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Serniki
print
published: 2019-12-05

Na podstawie art. 11 pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Serniki Uchwały Nr X/59/2019 z dnia 06 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Serniki

czytaj więcej...
Ogłoszenie o terminie odczytu wodomierzy
print
published: 2019-12-04

Informujemy, że odczyt wodomierzy w miejscowości Wólka Zawieprzycka odbędzie się w dniach 05-06.12.2019 r. od godz. 8.00.

czytaj więcej...
Cykl 3 turniejów w Tenisie Stołowym
print
published: 2019-12-03

Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych do wzięcia udziału w cyklu 3 turniejów okolicznościowych w tenisie stołowym, które organizowane są przez MLKS Wola Sernicka w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie pożytku publicznego i wolontariatu.

czytaj więcej...