change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE W SPRAWIE SPRZEDAŻY
print
published: 2013-06-26

Dnia 2 sierpnia 2013r o godz 900 odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej oznaczonej numerem 1028 o powierzchni użytkowej 0.26 położonej w obrębie ewidencyjnym 10 Wólka Zawieprzycka.

czytaj więcej...
NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI
print
published: 2013-06-20
OGŁOSZENIE W SPRAWIE SPRZEDAŻY
print
published: 2013-06-17

Dnia 19 lipca 2013r o godz 900w siedzibie Urzędu Gminy Serniki odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem po byłym sklepie, oznaczonej numerem 465/2 położonej w obrębie ewidencyjnym 4 Nowa Wieś.

czytaj więcej...
Ogłoszenie Dyrektora Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Woli Sernickiej
print
published: 2013-06-13

Dyrektor Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Woli Sernickiej ogłasza przetarg na: Sprzątanie w Gimnazjum, Obsługę kuchni i stołówki szkolnej w Gimnazjum, Obsługę kotła centralnego ogrzewania w Gimnazjum. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie do dnia 25.06.2013r do godz. 11:00.

czytaj więcej...
Sesja XXXVIII
print
published: 2013-06-12

Informujemy, że w dniu 27 czerwca 2013r. o godz. 9.00 w Sali obrad Urzędu Gminy Serniki odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy Serniki.

czytaj więcej...
OGŁOSZENIE W SPRAWIE SPRZEDAŻY
print
published: 2013-05-27

Dnia 28 czerwca 2013r o godz 1000w siedzibie Urzędu Gminy Serniki odbędzie się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku zlokalizowanym na działce gruntu numer 118/3 położonej w obrębie ewidencyjnym 4 Nowa Wieś.

czytaj więcej...
Sesja XXXVII
print
published: 2013-05-21

Informujemy, że w dniu 28 maja 2013r. o godz. 9.00 w Sali obrad Urzędu Gminy Serniki odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Serniki.

czytaj więcej...
OGŁOSZENIE W SPRAWIE SPRZEDAŻY
print
published: 2013-05-20

Dnia 28 czerwca 2013r o godz 900w siedzibie Urzędu Gminy Serniki odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej oznaczonej numerem 639 o powierzchni użytkowej 0.16ha,położonej w obrębie ewidencyjnym 7 Serniki

czytaj więcej...
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - budowa parkingu przy SP w Brzostówce
print
published: 2013-05-20

Ogłoszenie o przetargu,  w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę parkingu przy Szkole Podstawowej w Brzostówce". Znak sprawy: IZP.271.9.2013

czytaj więcej...
Informacja
print
published: 2013-05-14

Wójt Gminy Serniki informuje, że zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz U z 2010, Nr 102, poz.651 z późn.zm.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – dot. boksów garażowych; obręb 7 Serniki.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy na okres 21 dni, tj. od dnia 14 maja 2013r do dnia 4 czerwca 2013r.

czytaj więcej...