change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

 

banery - lewa strona

Ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
print
published: 2013-05-13

Ogłoszenie o przetargu,  w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Modernizację dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Woli Sernickiej". Znak sprawy: IZP.271.8.2013

czytaj więcej...
Informacja
print
published: 2013-05-09

Wójt Gminy Serniki informuje, że zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21.08.1997r   o gospodarce nieruchomościami (Dz U z 2010, Nr 102, poz.651 z późn.zm.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości rolnej oznaczonej numerem 1028 położonej w obrębie ewidencyjnym 10 Wólka Zawieprzycka przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy na okres 21 dni, tj. od dnia  9 maja 2013r do dnia 30 maja 2013r.

czytaj więcej...
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
print
published: 2013-04-26

Ogłoszenie o przetargu, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Serniki Kolonia oraz Wola Sernicka Kolonia. Znak sprawy: IZP.271.6.2013

czytaj więcej...
Ogłoszenie w sprawie stypendium szkolnego
print
published: 2013-04-25

Wydawanie decyzji i przyjmowanie faktur za miesiące styczeń - czerwiec 2013r. odbędzie się od dnia 6 maja 2013r.

czytaj więcej...
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
print
published: 2013-04-24

Ogłoszenie o przetargu, w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zagospodarowanie centrum wsi Serniki. Znak sprawy: IZP.271.5.2013

czytaj więcej...
Sesja XXXVI
print
published: 2013-04-23

Informujemy, że w dniu 29 kwietnia 2013r. o godz. 9.00 w Sali obrad Urzędu Gminy Serniki odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Serniki.

czytaj więcej...
OGŁOSZENIE W SPRAWIE SPRZEDAŻY
print
published: 2013-04-19

Dnia 29 maja 2013r o godz 900w siedzibie Urzędu Gminy Serniki odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 465/2 o powierzchni użytkowej 0.10ha, zabudowanej budynkiem (były sklep)położonej w obrębie ewidencyjnym 4 Nowa Wieś.

czytaj więcej...
OGŁOSZENIE W SPRAWIE SPRZEDAŻY
print
published: 2013-03-28

Dnia 7 maja 2013r o godz 900w siedzibie Urzędu Gminy Serniki odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. użytk. 48,00m2 usytuowanego w budynku zlokalizowanym na dz nr 118/3 położonej w obrębie ewidencyjnym 4 Nowa Wieś.

czytaj więcej...
OGŁOSZENIE W SPRAWIE SPRZEDAŻY
print
published: 2013-03-28

  Dnia 6 maja 2013r o godz 900w siedzibie Urzędu Gminy Serniki odbędzie się    III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. uzysk. 43,60m2 usytuowanego w budynku zlokalizowanym na dz nr 1574/2 położonej w obrębie ewidencyjnym 5 Wola Sernicka.

czytaj więcej...
Zmiana terminu składania ofert na modernizację świetlicy wiejskiej w Wólce Zawieprzyckiej
print
published: 2013-03-19

Informujemy, że termin składania ofert na "Modernizację (budowę) świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w miejscowości Wólka Zawieprzycka" został przedłużony do dnia 27.03.2013r.

czytaj więcej...