change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

Ogłoszenia

Informacja o wyborze oferty
print
published: 2013-02-26

Wyniki przetargu nieograniczonego na zadanie pn: "Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kkierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Serniki oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Wola Sernicka". IZP.271.2.2013

czytaj więcej...
Sesja XXXIV
print
published: 2013-02-21

Informujemy, że w dniu 28 lutego 2013r. o godz. 9.00 w Sali obrad Urzędu Gminy Serniki odbędzie się XXXIV  sesja Rady Gminy Serniki.

czytaj więcej...
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
print
published: 2013-02-15

Ogłoszenie o przetargu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację (budowę) dróg gminnych w miejscowości Nowa Wola w miejscowości Czerniejów. Znak sprawy: IZP.271.3.2013

czytaj więcej...
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYMIANY DOWODÓW OSOBISTYCH
print
published: 2013-02-15

 

PRZYPOMINAMY, ŻE DOWODY OSOBISTE 

WYRABIANE W ROKU 2004

W ROKU OBECNYM TRACĄ WAŻNOŚĆ.

 

(należy wystąpić o wymianę, nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu).

czytaj więcej...
Ogłoszenie o przetargu - opracowanie zmian studium i planu dla lokalizacji farm wiatrowych
print
published: 2013-02-01

Ogłoszenie o przetargu w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na " Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Serniki oraz zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Wola Sernicka, dla lokalizacji elektrowni wiatrowych". Znak sprawy: IZP.271.2.2013

czytaj więcej...
Wyniki przetargu nieograniczonego na dostawę żużlu, kamienia i gruzu
print
published: 2013-01-29

Wyniki przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Dostawa żużlu, kamienia, gruzu na teren gminy Serniki". Znak sprawy: IZP.271.1.2013

czytaj więcej...
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
print
published: 2013-01-23

Dnia 7 marca 2013r w siedzibie Urzędu Gminy Serniki odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych: nr 1 o pow. użytk. 67,10m2 , nr 2 o pow. użytk. 48m2, usytuowanych w budynku zlokalizowanym na dz nr 118/3; m. Nowa Wieś.

czytaj więcej...
Sesja XXXIII
print
published: 2013-01-23

Informujemy, że w dniu 31 stycznia 2013r. o godz. 9.00 w Sali obrad Urzędu Gminy Serniki odbędzie się XXXIII  sesja Rady Gminy Serniki.

czytaj więcej...
II przetarg ustny nieograniczony
print
published: 2013-01-21

Dnia 1 marca 2013r o godz 900 odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 43,60m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, usytuowanego w budynku zlokalizowanym na dz nr 1574/2; obręb ewidencyjny 5 Wola Sernicka.

czytaj więcej...
Informacja
print
published: 2013-01-21

Wójt Gminy Serniki informuje, że zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz U z 2010, Nr 102, poz.651 z późn.zm.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych  w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy na okres 21 dni, tj. od dnia 21 stycznia 2013r do dnia 11 lutego 2013r.

czytaj więcej...