change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

Ogłoszenia

Sesja XXXI
print
published: 2012-12-20

Informujemy, że w dniu 28 grudnia 2012r. o godz. 9.00 w Sali obrad Urzędu Gminy Serniki odbędzie się XXXI  sesja Rady Gminy Serniki.

czytaj więcej...
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA ROK 2013.
print
published: 2012-12-17

Wójt Gminy Serniki  zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej.

czytaj więcej...
Informacja
print
published: 2012-12-06

Wójt Gminy Serniki informuje, że zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21.08.1997r  o gospodarce nieruchomościami (Dz U z 2010, Nr 102, poz.651 z późn.zm.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do trzech lat.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy na okres 21 dni, tj. od dnia  6 grudnia 2012r do dnia 27 grudnia 2012r.

czytaj więcej...
Nauczyciel języka polskiego - na zastępstwo
print
published: 2012-11-29

 Dyrektor Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Woli Sernickiej zatrudni nauczyciela języka polskiego na zastępstwo. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 818510004.

czytaj więcej...
Informacja
print
published: 2012-11-28

Wójt Gminy Serniki informuje, że zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz U z 2010, Nr 102, poz.651 z późn.zm.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokale mieszkalne w budynku szkoły podstawowej w m. Nowa Wieś.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy na okres 21 dni, tj. od dnia 28 listopada 2012r do dnia19 grudnia 2012r.

 

czytaj więcej...
Sesja XXX
print
published: 2012-11-26

Informujemy, że w dniu 03 grudnia 2012r. o godz. 9.00 w Sali obrad Urzędu Gminy Serniki odbędzie się XXX  sesja Rady Gminy Serniki.

czytaj więcej...
Nabór wniosków ogłaszany przez LGD - Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem
print
published: 2012-11-26

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o naborze wniosków w 2012 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” w ramach działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

czytaj więcej...
Informacja
print
published: 2012-11-22

Wójt Gminy Serniki informuje, że zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21.08.1997r  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz U z 2010, Nr 102, poz.651 z późn.zm.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy na okres 21 dni, tj od dnia  22 listopada 2012r        do dnia 13 grudnia 2012r.

czytaj więcej...
Sesja XXIX
print
published: 2012-11-19

Informujemy, że w dniu 29 listopada 2012r. o godz. 9.00 w Sali obrad Urzędu Gminy Serniki odbędzie się XXIX  sesja Rady Gminy Serniki.

 

 

                                                                                

czytaj więcej...
OGŁOSZENIE
print
published: 2012-11-15

Wójt Gminy Serniki informuje, iż z zasobu nieruchomości stanowiących mienie komunalne do rozbiórki zostały przeznaczone budynki zlokalizowane w miejscowości: Serniki (przy rzece Wieprz) oraz Wólka Zabłocka (dawny sklep w sąsiedztwie budynku szkoły podstawowej), w związku z tym, osoby chętne do wykonania prac rozbiórkowych  w zamian za pozyskanie materiałów z demontażu, proszone są o kontakt z pracownikiem urzędu gminy (pokój nr 12) lub telefonicznie pod nr. 818550462.

czytaj więcej...