change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

Ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
print
published: 2012-07-16

Informacja o przetargu nieograniczonym  na "Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Serniki w roku szkolnym 2012/2013. Znak sprawy : IZP.271.10.2012

czytaj więcej...
Przetarg nieograniczony - modernizacja (budowa) drogi gminnej nr 2263002 KDG w m. Wola Sernicka Kolonia
print
published: 2012-06-27

Ogłoszenie o przetargu, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację (budowa) drogi gminnej nr 2263002 KDG w m. Wola Sernicka Kolonia. Znak sprawy: IZP.271.9.2012.

czytaj więcej...
Informacja o wyborze oferty - Modernizacja elewacji budynku SP w Brzostówce
print
published: 2012-06-26

Wyniki przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Brzostówce".IZP.271.8.2012

czytaj więcej...
Informacja o wyborze oferty - Budowa drogi gminnej w miejscowości Serniki-Kolonia
print
published: 2012-06-20

Wyniki przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Serniki Kolonia".IZP.271.7.2012

czytaj więcej...
Ogłoszenie
print
published: 2012-06-18

Dyrektor Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Woli Sernickiej, 21-107 Serniki ogłasza przetarg nieograniczony na: 1) Sprzątanie w Gimnazjum; 2) Obsługa kuchni i stołówki szkolnej w Gimnazjum. Rodzaj zamówień: usługi.

czytaj więcej...
XXIII SESJA RADY GMINY
print
published: 2012-06-13

Informujemy, że w dniu 27 czerwca 2012r. o godz. 9.00 w Sali obrad Urzędu Gminy Serniki odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Serniki

czytaj więcej...
Unieważnienie postępowania
print
published: 2012-06-12

Gmina Serniki informuje, iz postępowanie pn.: Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na ternie gminy Serniki oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych ogłoszone w dniu 16.05.2012r. pod nr 157566-2012 zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt.4.

czytaj więcej...
WYKAZ NIERUCHONOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
print
published: 2012-06-11

Informuje się o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Serniki wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dot.


czytaj więcej...
PRZETARG - SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
print
published: 2012-06-08

Dnia 13 lipca 2012r w siedzibie Urzędu Gminy Serniki odbędzie się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej oznaczonej numerem 177    o powierzchni użytkowej 0.2400ha położonej w obrębie ewidencyjnym  9 Wólka Zabłocka.

czytaj więcej...
Zaproszenie do składania ofert
print
published: 2012-06-01

                       Ogłoszenie - zakup wodomierzy

 

   Zaproszamy do składania  ofert w ramach zapytania ofertowego dotyczącego zakupu wodomierzy.

czytaj więcej...