zmień rozmiar czcionki: A A A
polskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

opublikowano: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

Ogłoszenia

INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
opublikowano: 2018-03-20

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia – dot. dz nr 468; 467; 466 – obręb 9 Wólka Zabłocka.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 20.03.2018r – 10.04.2018r.

czytaj więcej...
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ W NAJEM
print
opublikowano: 2018-03-19

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem na czas oznaczony do trzech lat – dot. pomieszczenia w budynku magazynowym zlokalizowanym dz nr 365/2 Serniki-Kolonia.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 19.03.2018r – 09.04.2018r.

czytaj więcej...
Sesja XXXIX
print
opublikowano: 2018-03-07

Informujemy, że w dniu  16 marca 2018r.  o godz. 8.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Serniki odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Serniki.

czytaj więcej...
WYBORY 2018
print
opublikowano: 2018-02-26

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści zarządzenia Nr 32 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lutego 2018r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim

czytaj więcej...
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
print
opublikowano: 2018-02-14

Ogłoszenie o przetargu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Sernicka Kolonia, przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Sernicka oraz budowa sieci wodociągowej Brzostówka – Wólka Zawieprzycka”. Znak sprawy IZP.271.2.2018

Czytaj pełną informację

czytaj więcej...
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH W NAJEM
print
opublikowano: 2018-02-02

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem na czas oznaczony do trzech lat – dot. budynku zlokalizowanego na cz dz nr 365/5 Serniki-Kolonia; pomieszczenia biurowego w budynku zlokalizowanego na dz nr 370/11 Serniki-Kolonia.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 02.02.2018r – 23.02.2018r.

czytaj więcej...
Sesja XXXVIII
print
opublikowano: 2018-01-23

Informujemy, że w dniu  29 stycznia 2018r.  o godz. 8.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Serniki odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Serniki.

czytaj więcej...
Ogłoszenie o przetargu: Modernizacja dachu na Szkole Podstawowej w m. Nowa Wola
print
opublikowano: 2018-01-15

Ogłoszenie o przetargu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Modernizacja dachu na Szkole Podstawowej w m. Nowa Wola. Znak sprawy IZP.271.1.2018

czytaj więcej...
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ W NAJEM
print
opublikowano: 2018-01-04

Wójt Gminy Serniki podaje do wiadomości publicznej informacje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości – lokal użytkowy usytuowany w parterowej kondygnacji budynku Urzędu Gminy przeznaczony w najem na czas oznaczony na rzecz dotychczasowego Najemcy.

Wykaz wywieszony został na okres 21 dni, tj. od dnia 04.01.2018r do dnia 25.01.2018r

czytaj więcej...
Rozporządzenie porządkowe w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych
print
opublikowano: 2017-12-22

Rozporządzenie porządkowe w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych.

Czytaj...

czytaj więcej...