change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

Ogłoszenia

INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
published: 2019-08-09

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Serniki został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem.

czytaj więcej...
INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
published: 2019-07-31

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy.

czytaj więcej...
Sesja X
print
published: 2019-07-30

Informujemy, że w dniu  06 sierpnia 2019r. o godz. 9.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Serniki odbędzie się X Sesja Rady Gminy Serniki.

czytaj więcej...
Ogłoszenie o konkursie na dyrektorów szkół
print
published: 2019-07-29

Wójt Gminy Serniki ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sernikach oraz dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzostówce.

czytaj więcej...
Susza - szacowanie strat
print
published: 2019-07-03

Rolnicy, którzy ponieśli straty w gospodarstwach rolnych na skutek niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - w postaci suszy, mogą zgłaszać straty w uprawach polowych i działach specjalnych produkcji rolnej w Urzędzie Gminy Serniki (pok. nr 2A) w terminie do dnia 15 lipca 2019r. na formularzach oświadczeń, które są do pobrania w siedzibie urzędu.

czytaj więcej...
INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
published: 2019-06-24

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie.

czytaj więcej...
INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
published: 2019-06-24

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem, dzierżawę.

czytaj więcej...
INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
published: 2019-06-18

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tabliucy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Serniki został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

czytaj więcej...
INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
published: 2019-06-07

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem, dzierzawę.

czytaj więcej...
Informacja o zgłoszeniu do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Serniki za 2018 rok
print
published: 2019-06-07