change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

Ogłoszenia

Rozporządzenie Nr 27 Wojewody Lubelskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń
print
published: 2018-07-30
INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
published: 2018-07-27

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Serniki został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę na czas oznaczony do trzech lat.

czytaj więcej...
INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
published: 2018-07-26

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem.

czytaj więcej...
OGŁOSZENIE II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
print
published: 2018-07-17

Wójt Gminy Serniki ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej oznaczonej nr 468, obręb 9 Wólka Zabłocka.

czytaj więcej...
Odwołanie przetargu na zbycie nieruchomości
print
published: 2018-06-20

Wójt Gminy Serniki, działając na podstawie art 38 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz U z 2018r poz. 121 z późn.zm.) odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 21 czerwca 2018r.

czytaj więcej...
INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
published: 2018-06-15

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz nr 1516; obręb 10 Wólka Zawieprzycka.

czytaj więcej...
Sesja XLII
print
published: 2018-06-08

Informujemy, że w dniu  22 czerwca 2018r.  o godz. 13.00 w świetlicy wiejskiej w Woli Sernickiej odbędzie się XLII Sesja Rady Gminy Serniki.

czytaj więcej...
INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
published: 2018-06-07

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem na czas oznaczony do trzech lat.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 07.06.2018r do dnia 28.06.2018r

czytaj więcej...
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
print
published: 2018-06-04

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Termomodernizacja budynku świetlicy w m. Wola Sernicka" Znak postępowania IZP.271.5.2018

Czytaj pełną informację

czytaj więcej...
Sesja XLI
print
published: 2018-05-15

Informujemy, że w dniu  21 maja 2018r.  o godz. 8.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Serniki odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy Serniki.

czytaj więcej...