change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

Plan gospodarki niskoemisyjnej - informacje

Zakończenie prac związanych z opracowywaniem planu gospodarki niskoemisyjnej
print
published: 2014-12-24

W gminie Serniki zakończono prace związane z opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Dokument został wykonany w ramach projektu pn. „Gospodarka niskoemisyjna w gminie Serniki – planowanie strategiczne”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013.

czytaj więcej...
Konferencja
print
published: 2014-12-23

W dniu 23 grudnia br. w Urzędzie Gminy Serniki odbyła się konferencja w ramach projektu.

czytaj więcej...
Zaproszenie do wypełnienia ankiet
print
published: 2014-11-26

Zapraszamy do współudziału w tworzeniu Planu. W tym celu zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety na temat zużycia nośników energii, planowanych inwestycji związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych.

czytaj więcej...