change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

Ogłoszenie o przetargu - opracowanie zmian studium i planu dla lokalizacji farm wiatrowych
added: 2013-02-01 10:43:53

Ogłoszenie o przetargu w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na " Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Serniki oraz zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Wola Sernicka, dla lokalizacji elektrowni wiatrowych". Znak sprawy: IZP.271.2.2013

go back