zmień rozmiar czcionki: A A A
polskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

opublikowano: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

Informacja
dodano: 2007-10-01 10:10:00
Informacja o zwołaniu Sesji  Rady  Gminy Serniki  na dzień  05 października 2007  roku  o godz. 8ºº  która  odbędzie  się  w lokalu Urzędu  Gminy.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Przyjęcie  porządku  obrad
 3. Przyjęcie  protokółu  z  poprzedniej  sesji
 4. Szkolenie z zakresu Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
 5. Sprawozdanie Wójta  Gminy   z wykonywania  uchwał  Rady  Gminy i bieżącej działalności gminy
 6. Zwięzła  informacja o działalności Rady  Gminy  i  jej  organów prowadzonej  między  sesjami  Rady  Gminy
 7. Interpelacje  wnioski  i  zapytania  radnych
 8. Zmiany budżetowe
 9. Podjęcie  uchwał
 10. Odpowiedzi na interpelacje  i  zapytania  radnych
 11. Wolne  wnioski
 12. Zamknięcie  obrad

powrót