zmień rozmiar czcionki: A A A
polskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

opublikowano: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

Projekt "Od szkolenia do zatrudnienia"
dodano: 2017-10-16 15:29:54

Lubelska Wójewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy informuje, iż rozpoczęła się rekrutacja do projektu "od szkolenia do zatrudnienia". Wsparciem zostanie objęta młodzież pochodząca ze środowisk zmarginalizowanych, patologicznych, która wskutek  niekorzystnych okoliczności środowiskowych wymaga profesjonalnych i kompleksowych działań pomocowych o charakterze edukacyjno wychowawczym, mających na celu uzyskanie kwalifikacji,

nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, a w konsekwencji podjęcie zatrudnienia i usamodzielnienie się.
Zajęcia w ramach projektów ukierunkowane zostały na wyeliminowanie lub ograniczenie powodów, które osłabiają pozycję młodzieży na rynku pracy: niedostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, brak doświadczenia zawodowego czy niedostateczne tzw. kompetencje emocjonalno-społeczne.

Uczestnicy projektu to osoby, które jednocześnie spełniają następujące kryteria:
- ukończyły 18 lat a nie osiągnęły 25 r.ż
- są bierne zawodowo (niezarejestrowane w UP oraz nieposzukujące pracy)
- nie kształcą się , nie szkolą
-nie posiadają kwalifikacji zawodowych, posiadają niskie kwalifikacje lub niedostosowane do rynku pracy
- w projekcie pierwszeństwo przystąpienia mają osoby niepełnosprawne.

Termin rekrutacji: 01.09.2017 r. - 31.10.2017 r.

Pytania kierować do zespołu ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej Lubelskiej WK OHP, tel: 81 524 51 08 w. 19 lub 21, e-mail: lubelskie@ohp.pl
 

powrót