zmień rozmiar czcionki: A A A
polskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

opublikowano: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

Gminny Punkt Konsultacyjny Terapii Uzależnień w Sernikach
dodano: 2018-03-01 11:08:45

Wójt Gminy Serniki informuje, że od dnia 5 marca 2018 r. w każdy poniedziałek tygodnia w godz. 10.00-12.00, w Urzędzie Gminy w Sernikach - w pomieszczeniu niskiego parteru, będzie czynny anonimowy Punkt Konsultacyjny Terapii Uzależnień, w którym będzie można uzyskać bezpłatną pomoc w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie.

Punkt Konsultacyjny oferuje bezpłatnie:
- fachową pomoc zmierzającą do zmiany trudnej sytuacji
- informacje o istniejących możliwościach profesjonalnej terapii odwykowej
- motywowanie i kierowanie do leczenia
- wsparcie po zakończonej terapii odwykowej
- gwarantowana pełna anonimowość

Zapraszamy na darmowe konsultacje osoby: rodziców, opiekunów, partnerów małżeńskich , którzy dostrzegają problem w rodzinie związany z uzależnieniem od: alkoholu, narkotyków, substancji psychoaktywnych, hazardu, pracoholizmu i innych uzależnień. Zapraszamy również osoby współuzależnione i dotknięte przemocą w rodzinie. Ponadto zapraszamy na konsultacje rodziców, którzy dostrzegają problem uzależnienia swoich dzieci od: komputera, tableta, telefonu komórkowego.  

Celem działalności Punktu Konsultacyjnego jest zdiagnozowanie problemów klienta w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z konsultacji.

Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia, informowania o możliwościach uzyskania pomocy ze strony instytucji do tego powołanych.

Motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i współuzależnionych do podjęcia terapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego.

Konsultacje prowadził będzie mgr Marek Osak- specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji.

powrót